25 (2015), nr 1

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

ARTYKUŁY

 

Prawo

 

Maciej Koszowski

Rozumowanie per analogiam w prawie precedensowym: dwa ujęcia analogii
Analogical reasoning in precedential law: Two accounts of analogy

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Paweł Nowak

Skutkowe czy formalne przestępstwo nadużycia władzy

Material or formal character of crime of abuse of power

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Rafał Reiwer, Marcin Mazuryk

Problematyka odwołania komornika ze stanowiska ze względu na wiek - aspekty formalnoprawne

Formal and legal aspects of removing of court bailiff due to age

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ryszard Sztychmiler

Ochrona prawna małżeństwa w kontekście ideologii gender

Legal protection of marriage in the context of gender ideology

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo kanoniczne

 

Paweł Lewandowski

Ofiary mszalne według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i IV Synodu Diecezji Tarnowskiej

The offerings made for the celebration of the Holy Mass according to the 1983 Code of Canon Law and 4th Council of the Diocese of Tarnow

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Przemysław Michowicz OFMConv

Akty autodeterminujące personalny status prawnokanoniczny osób konsekrowanych

Acts of self-determination in relation to the personal legal status of consecrated persons

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Administracja

 

Jerzy Korczak

Dywersyfikacja terytorialna w działalności samorządu terytorialnego

Territorial diversification in self-government activity

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Magdalena Kisała

Zasada sprawności w wykonywaniu zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego

The rule of efficiency in the performance of public tasks by local government units

 

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Paweł Kaleta, Kościelne prawo majątkowe, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2014 (Małgorzata Tomkiewicz)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Bp Krzysztof Nitkiewicz, Katolickie Kościoły Wschodnie. Kompendium prawa, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2014 (Ks. Grzegorz Wojciechowski)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Aleksandra Rybaczek, Ewa Radyk, Sympozjum Naukowe „Ochrona praw dziecka w Kościele”. Kraków, 20 listopada 2014 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Paweł Lewandowski, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo” z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego. Lublin, 27 stycznia 2015 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2015, godz. 17:43 - Marek Smarzewski