Seminarium naukowe

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Politologii KUL we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera zorganizowali seminarium naukowe pt. Polsko-niemiecka współpraca na rzecz demokratyzacji i integracji Europy Wschodniej z Unią Europejską

Czytaj dalej...

Bałkany oczami studentów Politologii KUL

W dniach 14-21 kwietnia 2012 roku studenci z I, II i III roku Instytutu Politologii KUL wraz z opiekunami: dr. Janem Musiem i dr. Tomaszem Stępniewskim uczestniczyli w obozie naukowym pt. „Historia konfliktów na Bałkanach i jej następstwa”, który odbywał się na Bałkanach (Bośnia i Hercegowina, Serbia).

Czytaj dalej...

Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych

Katedra Historii Współczesnej i Ruchów Społecznych, Instytutu Politologii KUL, zorganizowała konferencję naukową pt. "Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych", która odbyła się w dniach 30.11-01.12.2011 roku.

Czytaj dalej...

Polska i Unia Europejska wobec światowego kryzysu gospodarczego

Katedra Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii KUL zorganizowała seminarium naukowe pt. Polska i Unia Europejska wobec światowego kryzysu gospodarczego, które odbyło się 18 października 2011 r. 

Czytaj dalej...

Wyjazd na Ukrainę

W dniach 20-22 maja 2011 roku studenci I i II r.  Politologii odwiedzili Żółkiew i Lwów. Wyjazd miał charakter naukowy, przy okazji świetnie zintegrował grupę. 

Czytaj dalej...