Aktualne nabory na konkursy międzynarodowe

Poniżej znajdują się aktualne nabory na konkursy międzynarodowe w roku 2021

 

Zestawienie nabory 2021

 

Zachęcamy do aplikowania

2021-01-13

Dyżury pracowników Działu Projektów Międzynarodowych w dniach 1-18 grudnia 2020r.

Informujemy, że dyżury stacjonarne pracowników DPM wyglądają następująco:

 

01.12 (wt): Beata Cybulak CTW 19, Iwona Pietrzak CTW 15

02.12 (śr): Urszula Czyżewska CTW 10, Bogumiła Pazur CTW 19

03.12 (czw): praca zdalna

04.12 (pt): Kamil Dębiński CTW 10, Iwona Pietrzak CTW 15

 

07.12 (pon): Urszula Czyżewska, Kamil Dębiński CTW 10, Bogumiła Pazur CTW 19

08.12 (wt): Iwona Pietrzak CTW 15

09.12 (śr): Urszula Czyżewska CTW 10, Bogumiła Pazur CTW 19

10.12 (czw): Beata Cybulak CTW 19

11.12 (pt): Kamil Dębiński CTW 10, Iwona Pietrzak CTW 15

 

14.12 (pon): Urszula Czyżewska, Kamil Dębiński CTW10

15.12 (wt): Iwona Pietrzak CTW 15

16.12 (śr): Urszula Czyżewska CTW 10, Bogumiła Pazur CTW 19

17.12 (czw): Beata Cybulak CTW 19

18.12 (pt): Kamil Dębiński CTW 10, Iwona Pietrzak CTW 15

 

 

W pozostałe dni pracownicy są dostępni zdalnie.

2020-11-12

Nabór kadry akademickiej do udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej.
Wewnętrzny nabór uczestników trwa od 6 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r. do godz. 12.00.
Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdują się poniżej w treści ogłoszenia

Projekt pt. „Mistrzowie Dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres trzech pierwszych semestrów w ramach studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.

Zakwalifikowani przedstawiciele kadry akademickiej KUL otrzymają dofinansowanie na prowadzenie zajęć dodatkowych ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych za potrzeby tych zajęć. Dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. e-learning).

W związku z powyższym ogłasza się wewnętrzny nabór uczestników do udziału w projekcie od 6 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r. do godz. 12.00.

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) są zatrudnieni w uczelni, którą reprezentują;

2) posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie),

3) posiadają wiedzę w zakresie nowoczesnych metod kształcenia, w tym metody tutoringu.

Dodatkowym atutem nauczycieli akademickich będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

Zainteresowane osoby proszone są o uzupełnienie i przesłanie do 13 listopada 2020 r. do godz. 12.00 FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (do pobrania) będącego załącznikiem do Regulaminu wewnętrznej rekrutacji (do pobrania) do udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” - wdrożenie modelu tutoringu.

Formularze należy przesyłać formie skanu na adres mailowy: bogumila.pazur@kul.pl

Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji wewnętrznej sporządzona zostanie jedna oferta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs.

Osoba do kontaktu

Bogumiła Pazur

Dział Projektów Międzynarodowych

bogumila.pazur@kul.pl

tel. 445 32 41, CTW-19

2020-11-09

Praca zdalna w Dziale Projektów Międzynarodowych

Szanowni Państwo,

 

poniżej znajduje się grafik pracy stacjonarnej pracowników Działu Projektów Międzynarodowych, 

 

Beata Cybulak: 19, 21, 23, 27, 29 października

Urszula Czyżewska: 20, 22, 27 października

Bogumiła Pazur: do 23.10.2020r. praca zdalna

Kamil Dębiński: 19, 21, 23, 26, 30 października

Iwona Pietrzak: do 23.10.2020r. praca zdalna

 

W pozostałe dni zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:

 

Beata Cybulak: bglazew@kul.pl 

Urszula Czyżewska: uczyzewska@kul.pl 

Bogumiła Pazur: mipazur@kul.lublin.pl 

Kamil Dębiński: kamil.debinski@kul.lublin.pl 

Iwona Pietrzak: iwona.pietrzak@kul.pl 

 

Przepraszamy za utrudnienia.

2020-10-13

Aktualne nabory na projekty międzynarodowe finansowane z NCN, NAWA oraz Horyzont 2020.

1. BEETHOVEN CLASSIC 4 (NCN)

 

Konkurs dwustronny na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4

 

2. OPUS 20 + LAP (NCN)

 

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

- w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;

 

- w ramach współpracy LAP przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych;

 

Termin składania wniosków krajowych upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20 

 

3. Granty Interwencyjne NAWA

 

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

Informacje o konkursie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

 

4. Europejski Zielony Ład /European Green Deall call (Horyzont 2020)

 

Wnioski na projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie.

Nabór wniosków jest prowadzony w terminie: od 18 września 2020 roku  do 26 stycznia 2021 roku, do godziny 23:59 

Informacje o konkursie: https://ec.europa.eu/info/files/horizon-2020-european-green-deall-call_en

2020-09-18

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych wydarzeniach brokerskich dotyczących ostatniego w programie Horyzont 2020 wielkiego konkursu European Green Deal Call oraz do udziału w Europejskich Dniach Badań i Innowacji 2020.

1) w dniach 22-24 września 2020 r. Komisja Europejska zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Badań i Innowacji 2020.

jest to coroczne wydarzenie, które gromadzi decydentów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli, mające na celu debatowanie i wspólne kształtowanie przyszłości badań i innowacji w Europie.

Tegoroczny spotkanie będzie okazją do podsumowania osiągnięć w zakresie badań i innowacji w globalnej reakcji na pandemię koronawirusa i wykorzystania reakcji UE: koordynacji doskonałej nauki w zakresie zdrowia, ożywienia społecznego i gospodarczego.

Program oraz link do rejestracji znajduje się na stronie wydarzenia: https://research-innovation-days.ec.europa.eu/programme

 

2) w dniu 7 października 2020 r. Net4Society zaprasza do udziału w wydarzeniu brokerskim dotyczącym konkursu European Green Deal Call. Spotkanie będzie się koncentrować na tematach istotnych dla naukowców z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Planowana jest sesja informacyjna z udziałem Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość uczestnictwa w dwustronnych spotkaniach z wykorzystaniem platformy B2Match.

 

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Więcej szczegółów programu, w tym terminy poszczególnych sesji tematycznych zostanie podane w najbliższych tygodniach.

Prosimy o regularne monitorowanie strony wydarzenia: https://www.net4society.eu/en/Virtual-Brokerage-Event-SSH-in-the-Green-Deal-Call-1994.html

 

 

3) w dniach 13-14 października 2020 r. odbędzie się międzynarodowe wirtualne wydarzenie brokerskie do konkursu EU Green Deal, które organizuje sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Enterprise Ireland, Invest NI i krajowymi punktami kontraktowymi (NCP) Irlandii Północnej.

Podczas wydarzenia przedstawione zostanie zaproszenie do składania wniosków w ramach Zielonego Ładu, a także uwagi i oczekiwania Komisji Europejskiej. Spotkanie jednocześnie oferuje wyjątkową okazję do tworzenia sieci międzynarodowe kontaktów w celu nawiązania konsorcjów w przyszłości.

Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji są dostępne na stronie wydarzenia: https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/

2020-09-14

Aktualne nabory wniosków

Informacja o trwających naborach na projekty międzynarodowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi naborami, tabela do pobrania znajduje się pod linkiem Aktualne nabory 

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z pracownikami Działu Projektów Międzynarodowych.

2020-08-24

Informacja o trwających naborach na projekty międzynarodowe w ramach Programów NAWA (nabory do maja 2019)

Szanowni Państwo,
Informujemy o trwających naborach w ramach Programów NAWA oraz zapraszamy do kontaktu z Działem Projektów Międzynarodowych KUL w celu opracowania wniosków o dofinansowanie.

W ostatnim czasie ogłoszono następujące nabory wniosków n a projekty międzynarodowe w ramach Programów NAWA:

 

  1. Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Nabór wniosków trwa do 30 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Budżet jednego projektu może wynosić maksymalnie 2 000 000,00 zł.

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

 

  1. Promocja zagraniczna

Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz promocji za granicą.

Nabór wniosków trwa do 16 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Budżet jednego Projektu może wynosić maksymalnie 100 000 zł, a w przypadku projektów partnerskich – w zależności od liczby Partnerów – może wynosić maksymalnie 300 000 zł.

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

 

  1. KATAMARAN – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.

W ramach Programu możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego jednej z poniższych ścieżek: ·

  • ścieżka A – Tworzenie programów międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na studia;
  • ścieżka B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach istniejących międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia.

Nabór wniosków trwa do 30 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski, z zastrzeżeniem, że jeden wniosek może dotyczyć tylko jednej ścieżki (tzn. nie można łączyć obu ścieżek w jednym wniosku).

Budżet jednego Projektu może wynosić:

  • w ramach ścieżki A – Tworzenie programów międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na studia – maksymalnie: 700 000,00 zł;
  • w ramach ścieżki B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach istniejących międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia – maksymalnie: 1 000 000,00 zł.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

 

UWAGA! W związku z ograniczeniem liczby możliwych do złożenia przez uczelnię wniosków ustala się następującą procedurę:

Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o wypełnienie i dostarczenie do dnia 29.03.2019 r. do Działu Projektów Międzynarodowych, p. CTW-9 lub mailem na adres projects@kul.pl załączonej fiszki.

Decyduje data i godzina wpływu fiszki.

 

Ostateczną decyzję w sprawie złożenia wniosku podejmuje dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL - Prorektor ds. Nauki i Kształcenia.

 

Dodatkowych informacji na temat naborów udziela p. Beata Cybulak, CTW-15, email: bglazew@kul.pl, tel. 81 454 687.

 

2019-03-19

Dyżur ekspercki nt. Programu Horyzont 2020 dla pracowników KUL

Dział Projektów Międzynarodowych KUL oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie serdecznie zapraszają na Dyżur ekspercki nt. konkursów na projekty badawcze w ramach Programu HORYZONT 2020, który odbędzie się 11 marca (poniedziałek) w godz. 12:00-14:30 w sali CTW-56 Centrum Transferu Wiedzy KUL. Dyżur będą pełnić eksperci Regionalnego Punktu Kontaktowego.

 

Celem spotkania są indywidualne konsultacje w sprawie możliwości dofinansowania z Programów Ramowych Unii Europejskiej, w szczególności Programu Horyzont 2020.

 

Spotkanie będzie okazją do omówienia możliwości pozyskania wsparcia na Państwa pomysły badawcze oraz stypendia wyjazdowe. Eksperci będą udzielać informacji na temat obecnych i planowanych naborów, a także praktycznych aspektów tworzenia konsorcjum, przygotowania i realizacji międzynarodowych projektów badawczych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt do dnia 6 marca br. z Działem Projektów Międzynarodowych KUL na adres gwenarski@kul.pl lub pod numerem tel. 32-41, w celu ustalenia dokładnej godziny i tematyki indywidualnego spotkania.

2019-02-27

Dzień Informacyjny nt. Programu Horyzont 2020 dla nauk społecznych i humanistycznych

Dział Projektów Międzynarodowych KUL oraz  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie serdecznie zapraszają naukowców prowadzących badania z zakresu nauk społecznych i humanistycznych na szkolenie/Dzień Informacyjny dot. konkursów na projekty badawcze w ramach Programu HORYZONT 2020, które odbędzie 21 stycznia (poniedziałek) w godz. 11:30-15:00 w sali C-618 (6 piętro). Spotkanie odbędzie się pod hasłem: Rola nauk społecznych i humanistycznych w innowacyjnej Europie.

 

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną informacje na temat aktualnie otwartych i przyszłych konkursów o dofinansowanie projektów badawczo-innowacyjnych w obszarze badań społecznych oraz omówione będą inne możliwości udziału w programie Horyzont 2020. Przedstawione też zostaną wskazówki dla osób, które chciałyby zostać ekspertami KE i oceniać wnioski złożone do Programu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin: www.rpklublin.pl w zakładce „SZKOLENIA”. Prosimy rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia i apelujemy o nieblokowanie miejsc, których liczba jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 stycznia 2019 r.

 

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Projektów Międzynarodowych:

  1. Grzegorz Wenarski, e-mail: gwenarski@kul.pl, tel.: 81/445-32-41

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej:

  1. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118
  2. Michał Marszałowicz, e-mail: m.marszalowicz@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118
2019-01-18