COST: European Cooperation in Science and Technology

Beneficjentem Action: IS1301 COST został prof. Paweł Kras (KUL). Zadanie badawcze obejmuje organizację konferencji międzynarodowej pn. Centres of Learning and Knowledge Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe. Obecnie SPM partycypuje w procesie rozliczenia przyznanych środków finansowanych.

2014-10-07

Horyzont 2020 (H2020)

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Ogólne informacje o programie przedstawia poniższy materiał promocyjny. Więcej informacji już wkrótce. 

 

2014-10-07

Sekcja Projektów Międzynarodowych

Sekcja Projektów Międzynarodowych (SPM) powstała w ramach działalności Działu Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu (DOBiRU). Oprócz nowej sekcji, w skład DOBiRU wchodzą Sekcja Obsługi Badań i Krajowych Projektów Naukowych (SOBiKPN) oraz Sekcja Funduszy Strukturalnych (SFS).

2014-06-24 Czytaj dalej...