Zarządzeniem Nr ROP-0101-206/22 Rektora KUL z dnia 29 września 2022 r. Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu zostaje przekształcony z dniem 1 października 2022 r. w:

 

1) Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych;
2) Wydział Medyczny.

 

Strukturę nowych wydziałów stanowić będą dotychczasowe instytuty funkcjonujące w strukturze Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

 

Wydział Medyczny:

1) Instytut Nauk o Zdrowiu;

2) Instytut Nauk Biologicznych.

 

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych:

1) Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu;

2) Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych.

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022, godz. 23:29 - Ewa Pajdowska