Recenzje książek:

1. Józef Franik. Liturgia wobec wyzwań współczesności. Problematyka odnowy liturgii w Kościele holenderskim. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego: 2005 ss. 338. [Recenzja]. „Liturgia Sacra” 12:2006 nr 2 s. 424-430.

2. Maciej Zachara MIC. L'ordine dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. La storia del loro conferimento nella liturgia romana fino alla dell XIII secolo. Lublin 2003 s. 299. "Liturgia Sacra" 13:2007 nr 1 s. 233-235.

3. Philip Goyret. Namaszczenie Duchem. Chrzest i bierzmowanie. Tł. Janusz Kaczmarek. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów MIC 2006 ss. 207. (Tytuł oryg. L’unzione nello Spirito. Il Battesimo e la Cresima. Città del Vaticano: Liberia Editrice Vaticana 2004). „Teologia i Człowiek” 2007 s. ??

4. Bogusław Nadolski. Wprowadzenie do liturgii. Kraków: Wydawnictwo WAM 2004. http://katalog.wydawnictwowam.pl/?Page=recenzja&Id=1148&Recenzja=732

 

Recenzje prac doktorskich:

1. Ks. lic. Józef Franik. Posoborowa odnowa liturgii w Kościele katolickim w Holandii ze szczególnym uwzględnieniem okresu działalności Kardynała Johanna Willebrandsa jako Przewodniczącego Konferencji Episkopatu (1975-1983). Opole 2004 ss. 392. Napisana na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego na seminarium naukowym z liturgiki i hymnografii pod kierunkiem Ks. prof. dra hab. Helmuta Jana Sobeczki.

2. Ks. lic. Marek Janowski. Zastosowanie rytuału Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych w przygotowaniu dzieci do pierwszej Komunii św. w praktyce pastoralnej Kościoła w Polsce. Napisana w ramach grantu profesorskiego prof. dra hab. Jerzego Józefa Kopcia CP. Lublin 2006 ss. 335.

3. Ks. Maciej Zachara M.I.C. L’ordine dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. La storia del loro conferimento nella liturgia romana fino alla del XIII secolo. Napisana w Papieskim Instytucie Liturgicznym ANSELMIANUM w Rzymie pod kierunkiem C. Folsoma O.S.B. Lublin 2003 ss. 299. (do nostryfikacji).

3. Ks. mgr Jan Szczych. La solennità di Tutti Santi nel Missale Romanum e nella Liturgia Horarum di Paolo VI napisanej w Papieskim Instytucie Liturgicznym ANSELMIANUM pod kierunkiem profesora Rubena Leikama O.S.B. Romae 2004 (wydruk komputerowy) ss. 310. (do nostryfikacji).

 

Recenzje prac habilitacyjnych:

1. Ks. dr Bogusław Migut. Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 ss. 419.

2. Ks. dr Stanisław Araszczuk. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza w odnowionej liturgii Soboru Watykańskiego II. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego: Opole 2007 ss. 267.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2009, godz. 17:54 - Ewa Zięba