• Teologia liturgii,
  • teologia i liturgia sakramentów świętych po Vaticanum II,
  • teologia roku liturgicznego,
  • liturgika pastoralna.
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2012, godz. 15:19 - Zbigniew Głowacki