• Redaktor Działu LITURGIKA w Encyklopedii Katolickiej KUL - od 1992
  • Kierownik Katedry Teologii Liturgii - od 2004
  • Redaktor naczelny Roczników Teologicznych z. 8 Liturgika - od 2004
  • Konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski - od 2006
  • Przewodniczący Towarzystawa Naukowego KUL Wydziału Teologii - od czerwca 2006
  • Dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej KUL - od 1 września 2008 
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2009, godz. 17:41 - Ewa Zięba