Od 1.10.1973 do 1981 wykłady zlecone z liturgiki na Wydziale Teologii KUL A i B. Od 1.10.1981 asystent przy katedrze liturgiki, od 1.10.1983 adiunkt, od 1993 starszy wykładowca. Od 1.10.1980 wykłady z sakramentologii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL dla specjalizacji liturgicznej, w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej, w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej KUL (w Lublinie i we Lwowie) oraz w Collage Archidiecezji Diecezji Lubelskiej. Wykłady i seminarium w ramach programu Instytutu Teologii Pastoralnej KUL dla księży w Spiskiej Kapitule i na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Trnavie na Słowacji; wykłady i seminarium z teologii liturgii dla studentów teologii KUL kurs A i B oraz dla eksternistów. Prowadzenie seminarium z liturgiki, na którym do końca roku akademickiego 2007/2008 r. zostało napisanych 86 prac magisterskich. Na seminarium doktoranckim z teologii liturgii prowadzonym od 2004 r. do końca roku akademickiego 2007/2007 zostały napisane i obronione 2 rozprawy doktorskie.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w KUL

bd14870_

Opisy zajęć


Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2009, godz. 17:34 - Ewa Zięba