bd14870_   Książki

bd14870_    Redakcja książek, podręczniki, skrypty

bd14870_    Recenzje

bd14870_   Hasła w Encyklopedii Katolickiej KUL

bd14870_   Rozprawy i artykuły

bd14870_   Leksykon Teologii Pastoralnej    
         Red. R. Kamiński i in. Lublin: TN KUL 2006

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2009, godz. 18:03 - Ewa Zięba