1. Oświadczenie o zaniechaniu naliczenia składek ZUS (pdf)

 

2. Oświadczenie PESEL/NIP (pdf)

 

3. Oświadczenie dotyczące podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (pdf)

 

4. Oświadczenie PIT 12 (pdf)

 

5. Oświadczenie dla ulgowego obliczania zaliczek na podatek dochodowy (pdf)

 

6. Wniosek o obliczanie i pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy (pdf)

 

7. Oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (pdf)

 

8. Oświadczenie zgody na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy (pdf)

Autor: Małgorzata Bloch
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2016, godz. 09:46 - Małgorzata Bloch