XXXVI Dni Praw Człowieka

Socjologia praw człowieka in statu nascendi. Wokół koncepcji Hanny Waśkiewicz i Adama Podgóreckiego

12 XII 2018, C-618

 

W dn. 12 grudnia 2018 (środa) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła odbędą się kolejne, XXXVI Dni Praw Człowieka nt. Socjologia praw człowieka in statu nascendi. Wokół koncepcji Hanny Waśkiewicz i Adama Podgóreckiego. Temat tegorocznych Dni podyktowany został przypadającą w tym roku 20. i 25. rocznicą śmierci tych wybitnych uczonych, którzy jako pierwsi w Polsce postulowali (H. Waśkiewicz) i programowo uprawiali (A. Podgórecki) socjologię praw człowieka. Oboje stanowią także doskonały przykład uczonych, którym w trudnych dla naszej nauki czasach PRL udało się zachować niezależność i uczciwość intelektualną. Tegoroczne Dni Katedra Socjologii Prawa organizuje wspólnie z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytutem Sądecko-Lubelskim.

 

Wpisowe na konferencję w wysokości 100 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów jej organizacji, w tym materiały konferencyjne i posiłki, w wysokości 100 zł., prosimy wpłacać na konto Instytutu Sądecko-Lubelskiego (ul. Koncertowa 7/22, 20-843 Lublin): nr 77 1540 1144 2114 6406 7881 0001.

 

Elektroniczne zgłoszenie (stopień/tytuł naukowy, imię, nazwisko, afiliacja akademicka lub inna, ew. tytuł referatu)  wraz z danymi podmiotu, na który ma być wystawiona faktura, proszę wysłać na adres: kmotyka@kul.pl

 

ZAPROSZENIE: *.pdf, *.doc

 

Dni odbędą się w sali C-618 (VI p.)

Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14 (wejście od ul. H. Łopacińskiego)

 

 

 

Godz. 11.00

Otwarcie Dni,                                      
ks. prof. Stanisław Fel, Dziekan WNS KUL

 

     Sesja I, godz. 11.10-13.00

Przewodniczy
prof. Jolanta Jabłońska-Bonca, ALK

Wprowadzenie: Hanna Waśkiewicz, Adam Podgórecki i socjologia prawa człowieka,
dr hab. Krzysztof Motyka, KUL

Adama Podgóreckiego dialektyka deskryptywności
i normatywności na przykładzie koncepcji ułomnych
 i kompletnych praw człowieka
,

prof. Jacek Kurczewski, UW

Kilka uwag o konieczności socjologii praw człowieka.
Wokół postulatu Hanny Waśkiewicz
,
Ks. dr Andrzej Ochman, UO

Między socjologią a pedagogiką praw człowieka,

prof. Tadeusz Sakowicz, UJK

 

Przerwa kawowa

           

 Sesja II, godz. 13.30-15.20

Przewodniczy
prof. Małgorzata Stefaniuk, UMCS

 „Prestiż prawa" po pół wieku,
doc. Zbigniew Cywiński, UW

Prestiż zawodów prawniczych a zamiar ich wykonywania,
dr Sławomir Pilipiec,  dr Monika Kępa,
UMCS

Prawo do nauki w języku rodzimym w Afryce Subsaharyjskiej,

dr Kinga Lendzion, UKSW

O prawach człowieka w biznesie,
mgr Jacqueline Kacprzak, Collegium Civitas

 

Przerwa obiadowa

 

Sesja III, godz. 16.20-18.30

Przewodniczy
dr Małgorzata Szyszka, KUL,
Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego PTS

Między socjologią miasta a socjologią praw człowieka
 – prawo do poruszania się
,
dr Karol Dąbrowski, UMCS

Prawo człowieka do mieszkania - perspektywa socjologa, dr Agnieszka Wołk, UKSW

Prawo do drogi. Przypadek Trawelerów z miasta Galway, dr Edyta Radzewicz, UW

„The right to have rights” – realizacja praw uchodźców w Polsce w czasach tzw. kryzysu migracyjnego,
dr Tomasz Sieniow, KUL

Między socjologią praw człowieka a socjologią godności - radycje, wyzwania, perspektywy,
dr hab. Marek Rembierz, UŚ

 

Zamknięcie Dni,
prof. Wioletta Szymczak,
Dyrektor Instytutu Socjologii KUL

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018, godz. 08:19 - Tomasz Peciakowski