Pracownicy Katedry Teologii Pastoralnej prowadzą badania z zakresu teologii laikatu, głównie dynamiki zrzeszeń religijnych, obecności chrześcijan w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym oraz problematyki formacji katolików świeckich; teologii kultury; teologii znaków czasu; relacji Kościoła i świata; podstaw i podmiotu duszpasterstwa oraz duszpasterstwa nadzwyczajnego.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016, godz. 22:07 - Marek Fiałkowski