Pracownicy Katedry Teologii Pastoralnej prowadzą badania nad metodologią teologii pastoralnej, teologicznymi i organizacyjnymi podstawami duszpasterstwa, aktualnymi wyzwaniami i formami duszpasterstwa, obecności Kościoła w życiu publicznym, działalnością charytatywną Kościoła, a także badania nad przemianami religijności i wartościami współczesnych Polaków. Ponadto szczegółowe badania z zakresu teologii laikatu, dynamiki zrzeszeń religijnych, obecności chrześcijan w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym oraz problematyki formacji katolików świeckich, teologii kultury, teologii znaków czasu, relacji Kościoła i świata, podstaw i podmiotu duszpasterstwa zwyczajnego oraz duszpasterstwa nadzwyczajnego, a także stanu religijności, przynależności do Kościoła i duszpasterstwa młodzieży. Celem podejmowanych badań naukowych jest nie tylko rozwój teorii duszpasterstwa, czyli teologii pastoralnej, lecz także doskonalenie prakseologicznych modeli działalności duszpasterskiej i apostolskiej Kościoła w Polsce.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019, godz. 21:45 - Marek Fiałkowski