Czym jest coaching?

Coaching jest jedną z metod służących rozwojowi osobistemu i/lub zawodowemu, odkrywaniu i lepszym wykorzystywania swojego potencjału, przezwyciężaniu problemów i skutecznym osiąganiu swoich celów.  Coaching jest procesem, którego celem jest wzmacnianie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o jego własne zasoby, potrzeby, wartości.

 

Coaching kariery (coaching zawodowy) jest nastawiony na pomoc Klientowi w rozwoju kariery zawodowej. Może polegać na analizie jego zasobów (oraz mocnych i słabych stron) w związku z poszukiwaniem nowej pracy lub staraniem się o awans.

 

Na czym polega coaching kariery?

Coaching to praca z celami. Dlatego na początku procesu ustalamy, jakie cele długo i krótkoterminowe klient chce osiągnąć, jakie ma z nimi problemy oraz jakich działań i stylu pracy oczekuje od coacha.

 

Jest to relacja partnerska, w której coach służy wsparciem, ale nie doradza ani nie ocenia – to klient określa ważne dla siebie cele oraz tempo ich realizacji. Coach pomaga w osiąganiu celów m.in. poprzez dawanie wsparcia emocjonalnego, poszerzenie perspektywy klienta, zadawanie pytań pozwalających uzyskać wgląd w siebie oraz skłaniających do głębszego przyjrzenia się swoim emocjom, potrzebom i oczekiwaniom.

 

Proces coachingu składa się z sesji (spotkań) dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Liczba i częstotliwość sesji zależy od oczekiwań Klienta (np. 1,5 godzinna sesja 2 razy w miesiącu). Oczywiście samo wzięcie udziału w procesie coachingowym nie rozwiąże problemów. Kluczowe jest to, co klient robi pomiędzy sesjami oraz po zakończeniu procesu. To od klienta zależy, ile wysiłku i determinacji włoży w osiągnięcie swoich celów oraz utrzymanie zamierzonej zmiany.

 


 

Jak skorzystać z coachingu?

 

Zapisz się na coaching za pośrednictwem Portalu Kariery.

  Po zalogowaniu w module doradztwa zawodowego dostępny jest kalendarz spotkań doradczych.  Należy wybrać typ spotkania - coaching, a następnie jeden z dostępnych dni i godzinę spotkania.

 

 

Sesja z coachem trwa około 1,5 godziny i odbywa się w siedzibie Biura Karier KUL, czyli w pokoju 131 GG KUL (wejście obok Kościoła Akademickiego). 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, godz. 12:02 - Marta Szymańska-Jarosz