Czym jest coaching?

Coaching jest jedną z metod służących rozwojowi osobistemu i/lub zawodowemu, odkrywaniu i lepszym wykorzystywania swojego potencjału, przezwyciężaniu problemów i skutecznym osiąganiu swoich celów.  Coaching jest procesem, którego celem jest wzmacnianie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o jego własne zasoby, potrzeby, wartości.

 

Coaching kariery (coaching zawodowy) jest nastawiony na pomoc Klientowi w rozwoju kariery zawodowej. Może polegać na analizie jego zasobów (oraz mocnych i słabych stron) w związku z poszukiwaniem nowej pracy lub staraniem się o awans.

 

Coaching kariery według standardów ICF

Coaching kariery to między innymi: odkrywanie naturalnego potencjału, budowanie długoterminowej motywacji do realizacji celów, wzmacnianie pewności siebie w zakresie posiadanych kompetencji, poszukiwanie optymalnych ścieżek rozwoju, kształtowanie postawy w sytuacjach wyzwań, radzenie sobie w złożonych sytuacjach, funkcjonowanie w sytuacji niepewności, a także sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnościami, tworzenie sposobów przeciwdziałania trudnościom, optymalizacja rozwoju umiejętności, analiza potrzeb i celów.

 

Proces coachingu składa się z sesji (spotkań) dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Liczba i częstotliwość sesji zależy od oczekiwań Klienta (np. 1 godzinna sesja raz w miesiącu).

 


 

Jak skorzystać z coachingu?

 

Zapisz się na coaching za pośrednictwem Portalu Kariery.

  Po zalogowaniu w module doradztwa zawodowego dostępny jest kalendarz spotkań doradczych.  Należy wybrać typ spotkania - coaching, a następnie jeden z dostępnych dni i godzinę spotkania.

 

 

Sesja z coachem trwa około 1 godziny i odbywa się w siedzibie Biura Karier KUL, czyli w pokoju 131 GG KUL (wejście obok Kościoła Akademickiego). 

Uwaga! Od 12.03.2020 r. do odwołania konsultacje odbywają się on-line za pomocą narzędzia Teams lub Skype.

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2020, godz. 08:22 - Marta Szymańska-Jarosz