Biuro Karier KUL poszukuje studentów, którzy są zainteresowani pełnieniem roli Ambasadora Biura Karier KUL w roku akademickim 2024/2025.

 

O CO CHODZI W PROGRAMIE?

 

 • Program Ambasador Biura Karier KUL to rodzaj praktyki dodatkowej, polegającej przede wszystkim na wsparciu pracowników w budowaniu widoczności Biura Karier i upowszechnianiu oferty w środowisku akademickim.
 • W trakcie naszej współpracy jesteś naszym reprezentantem na swoim wydziale, dlatego za Twoim pośrednictwem przekujemy informacje o wydarzeniach Biura Karier i naszej misji. 
 • Wspólnie realizujemy projekty promocyjne, przez co w „działaniu” możesz nabyć lub rozwinąć kompetencje kluczowe dla Twojej przyszłości: kreatywność, zdolność do rozwiązywania problemów, przedsiębiorczość, empatia,  współpraca i budowanie relacji.
 • Żeby wziąć udział w Programie Ambasadorskim, nie musisz mieć doświadczeń zawodowych ani wysokiej średniej. Tutaj liczą się przede wszystkim zaangażowanie, pomysłowość i dobra organizacja.

 

Jeżeli chcesz reprezentować Biuro Karier KUL w środowisku akademickim, zdobyć cenne doświadczenie, wiedzieć o nowych inicjatywach w pierwszej kolejności – to wyślij zgłoszenie!

 

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAŁ/A JAKO AMBASADOR BIURA KARIER KUL?

 

 • Promocja oferty Biura Karier w internecie, w tym udostępnianie informacji różnymi kanałami komunikacji o inicjatywach i ofercie Biura Karier, pomoc w tworzeniu postów w social mediach i materiałów wideo (rolek), fotorelacji.
 • Inicjowanie i prowadzenie projektów informacyjnych nt. działalności BK dla środowiska akademickiego, w tym pomoc w organizacji stacjonarnych spotkań na wydziałach w formie stoiska informacyjnego, warsztatów, wykładów, udział w Targach Pracy.
 • Reprezentowanie Biura Karier na swoim wydziale poprzez przekazywanie informacji organizacjom studenckim, kołom naukowym, starostom o wydarzeniach i ofercie Biura Karier.
 • Budowanie zespołu Ambasadorów poprzez cykliczne spotkania zespołu (częstotliwość uzależniona od organizowanych wydarzeń, maks. raz na miesiąc) - raportowanie działań, ustalanie priorytetów, wyszukiwanie sposób komunikacji z grupą odbiorców, itd.

 

KOGO SZUKAMY?

 • Studentów II-V roku studiów z różnych wydziałów i kierunków,
 • Osób, które cechuje inicjatywa, gotowość uczenia się nowych rzeczy, samodzielność, pracowitość, współpraca, bycie otwartym i komunikatywnym,
 • Osób, które posiadają wiedzę na temat oferty Biura, aby rzetelnie przekazywać informacje,
 • Osób gotowych pracować samodzielnie i w zespole, poszukiwać i analizować informacje

 

MILE WIDZIANE

 • mile widziane doświadczenie w pisaniu tekstów, zdolności do nagrywania krótkich filmików, robienie fotorelacji

 

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

 

 • Umowę o nadobowiązkowe praktyki studenckie oraz wartościowe REKOMENDACJE i wpis w swoim CV (po zakończonych praktykach każda z osób otrzyma list referencyjny z wyszczególnieniem zadań, które realizowała oraz umiejętności, które nabyła).
 • Rozwój osobisty: zaplanowany proces szkoleniowy w trakcie całego roku akademickiego, coaching kariery, indywidualny plan działania dla Twojej ścieżki kariery.
 • Możliwość budowania kapitału społecznego, interesujących i przydatnych znajomości — zbudowania sieci kontaktów uczelnianych oraz zawodowych, poznania konkretnych pracodawców podczas eventów organizowanych przez Biuro Karier, a także specyfiki lubelskiego i ogólnopolskiego rynku pracy. 
 • Wielu naszych Ambasadorów, dzięki poznaniu "w działaniu" ich mocnych stron jest w pierwszej kolejności rekomendowana pracodawcom, którzy pytają o osoby o konkretnych kompetencjach. To też szansa otrzymania zatrudnienia w związku z realizacją wspólnych projektów z firmami i instytucjami.

 

 

ZAINTERESOWANY/A?

 

Jeśli chcesz podjąć wyzwanie, sprawdzić się w nowych sytuacjach w roku akademickim 2024/2025 zaaplikuj już dziś i zostań AMBASADOREM BIURA KARIER KUL

 

1 krok |

Wyślij swoje zgłoszenie na adres praca@kul.pl do 10 października 2024 r.

 

2 krok |

W temacie wiadomości wpisz Ambasador(ka) 2024/2025 + imię i nazwisko

 

3 krok |

W treści wiadomości przedstaw się podając swoje dane, wydział, rok i kierunek studiów (rok akademicki 2024/2025) oraz dołącz swoje CV. Napisz, dlaczego chcesz dołączyć do Zespołu Ambasadorów oraz zaproponuj swoje pomysły na wydarzenia promujące Biuro Karier KUL w roku 2024/2025 w środowisku akademickim.

 

4 krok |

Porozmawiaj z nami (rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami będą odbywały się w drugiej połowie października br.)

 

Masz pytania dotyczące programu? Zapraszam do kontaktu: praca@kul.pl 

 


Perspektywa rozwoju osobistego, doskonalenia umiejętności organizacyjnych i poszukiwania informacji, budowanie sieci kontaktów uczelnianych, urozmaicenie zajęć na studiach, współpraca z prestiżowymi firmami, a przez to zrozumienie aktualnych oczekiwań pracodawców

| to wycinek korzyści, o których piszą nasi Ambasadorzy.

 

Zobacz, co robili i czego się nauczyli dotychczasowi członkowie naszej Drużyny!

https://www.kul.pl/o-programie-ambasador-biura-karier-kul-uczestnicy,art_76132.html 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2024, godz. 08:10 - Marta Szymańska-Jarosz