Kim jesteśmy?

 

Biura Karier (Careers Services) są jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych na terenie Europy, USA oraz Kanady. Świadczą usługi w zakresie wyboru drogi zawodowej, prowadzą poradnictwo zawodowe, gromadzą oferty pracy, informacje o zawodach, pracodawcach i sytuacji na rynku pracy.

 

Z usług Biur Karier korzystają:
■ studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy;
■ pracodawcy poszukujący wykwalifikowanych pracowników na wolne miejsca pracy;
■ uczelnie weryfikujące strukturę i programy kształcenia dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem Biur Karier

 

Wszystkie usługi świadczone przez Biura Karier KUL są bezpłatne

 

Nasza misja


Głównym celem działalności biura jest służenie bezpłatną pomocą w zakresie:
■ wyboru drogi rozwoju zawodowego;
■ pomocy w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy;
■ pomocy w znalezieniu pracy odpowiadającej wykształceniu oraz zawodowym aspiracjom;


Nasze działania:

 
■ doradztwo zawodowe

■ gromadzenie i udostępnianie ofert pracy oraz praktyk
■ organizacja nadobowiązkowych praktyk zawodowych

■ organizowanie spotkań zawodoznawczych z przedstawicielami różnych  zawodów

■ organizacja Targów Pracy i Praktyk

■ organizacja i prowadzenie warsztatów szkoleniowych

■ organizacja spotkań rekrutacyjnych oraz prezentacji pracodawców na uczelni

 

Historia
Biuro Karier KUL powstało 1 marca 2000 roku.  Od tego czasu podjęliśmy liczne inicjatywy mające na celu przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy. Cyklicznie organizujemy Targi Pracy i Praktyk, prezentacje pracodawców na Uniwersytecie, spotkania z przedstawicielami  różnych zawodów w ramach spotkań zawodoznawczych, warsztaty szkoleniowe oraz wiele innych inicjatyw. Publikujemy na stronie www biura oferty pracy i praktyk oraz przesyłamy je w formie elektronicznej do osób zarejestrowanych w naszym biurze.

 

 

1 stycznia 2004r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Od 2009 uczelnia figuruje w rejestrze pod numerem 413. Obowiązki agencji zatrudnienia w charakterze pośrednictwa pracy na terenie RP, doradztwa zawodowego oraz doradztwa personalnego pełni Biuro Karier.

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2016, godz. 10:44 - Marta Wziątek