PRACOWNICY

 

mgr Łukasz Ipnar
Kierownik Biura Karier KUL

e-mail: lukasz.ipnar@kul.pl   

tel. (81) 445 41 32

 

mgr Dorota Maj
doradca zawodowy | 
psycholog | coach szkolenie na poziomie PCC ICF

e-mail: dorota.maj@kul.pl 

tel.(81) 445-41-31

 

mgr Marta Wziątek
doradca zawodowy | psycholog | coach ACC ICF
e-mail: marta.wziatek@kul.pl 
tel. (81) 445-43-71

 

Aneta Brońska

doradca zawodowy ds. przedsiębiorczości

e-mail: anetabronska@kul.pl 

tel.(81) 445-41-31

 

 

mgr Marta Szymańska-Jarosz

kierownik projektu "Cool Careers" | promocja i komunikacja | Program Ambasador Biura Karier

e-mail: marta.szymanska@kul.pl 

tel. (81) 445-41-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2019, godz. 14:05 - Marta Szymańska-Jarosz