Program wykładu 

 

typ wykładu: konwersatoryjny

 

Teksty Kultury i Animacja Sieci

rok akademicki 2013/2014

dr Aleksandra Dziak

 

e-mail: adziak@kul.pl

terminy konsultacji

środa: 11:45-12:30; czwartek: 10:50-11:35 (CN-205)

 

L.p.

Zagadnienie

Liczba godzin

1.

Omówienie programu zajęć i sposobów zaliczenia

2

WPROWADZENIE

2.

Wprowadzenie do (cyber)terminologii

2

 

cyberkultura

kultura 2.0 (od kultury 1.0)

kultura uczestnictwa

cyberprzestrzeń

nowe media

informacjonizm

rzeczywistość wirtualna

cyberprzestrzeń

koncepcja społeczeństwa sieciowego i informacjonalizm

 

ZJAWISKA CYBERKULTURY

DZIAŁANIA

3.

Blogosfera

2

 

Referat:

 • Blog w marketingu – omówienie zagadnienia i przykłady dobrych praktyk

 

Przykładowe źródła dla studenta:

 1. A. Mitok, Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Gliwice 2013.
 2. T. Tomczyk, Blog – pisz, kreuj, zarabiaj, Warszawa 2013.
 3. G. Mazurek, Blog jako narzędzie marketingowe.

 

4.

Społeczności otwartej współpracy

2

 

Referat:

 • Definicja zjawiska zbiorowej inteligencji oraz przykłady jej zastosowania

 

Przykładowe źródła dla studenta:

 1. E. Lubina, Web 3.0 jako transgresja kulturowa o wymiarze społecznym.
 2. A. Radomski, Kultura 2.0 a humanistyka.
 3. J. Morbitzer, Szkoła w pułapce Internetu.

 

5.

e-Edukacja, (cyber)edukacja

2

 

Referat:

 • Krajowe i światowe przykłady dobrych praktyk e-kształcenia.

 

Przykładowe źródła dla studenta:

 1. A. Dziak, Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji, Lublin 2012.
 2. G. Penkowska, Meandry e-learningu, Warszawa 2010.

6.

Zarządzanie zasobami kultury w cyberprzestrzeni

 

 

Referat:

 • Cyberkultura tworzy nowe profesje dla humanistów… copywriter, content manager, broker informacji, scenarzysta gier i aplikacji internetowych?

 

7.

Konflikt, przemoc, prowokacja w cyberkulturze

2

 

Referat:

 • Cyberbullying, flamming, trolling – co nieco o przemocy w sieci.

 

ZJAWISKA CYBERKULTURY

WYTWORY

8.

Literatura nowomedialna

2

 

Referat:

 • Czym jest hipertekst (także literacki)? Przegląd najważniejszych definicji.

 

9.

Fan fiction

2

 

Referat:

 • Motywacja czytelnictwa amatorskiej twórczości fan fikcyjnej

 

Przykładowe źródła dla studenta:

 1. D. Jankowiak, Pogoń za opowieścią – analiza motywacji czytelnictwa amatorskiej twórczości fanfikcyjnej.

 

10.

Sztuka nowych mediów

2

 

Referat:

 • Sztuka software

 

Przykładowe źródła dla studenta:

 1. Kulturowe kody technologii cyfrowych, red. P. Celiński, Lublin 2011.
 2. L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.
 3. L. Lessig, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa 2009.
 4. R. W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.
 5. P. Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010.

11.

Web show i telewizja internetowa, interaktywne vidoklipy

2

 

Referat:

 • Telewizja internetowa – analiza zjawiska

 

12.

Cyberbohaterowie, memy, demotywatory

2

 

Referat:

 • Demotywator jako nowy gatunek dyskursu internetowego

 

13.

(Cyber)folklor, e-folklor

2

 

Referat:

 

 • E-folklor jako zjawisko kultury digitalnej.

 

Przykładowe źródła dla studenta:

 1. V. Krawczyk-Wasilewska, E-folklor jako zjawisko kultury digitalnej, [w:] Folklor w dobie internetu, red. G. Gańczarczyk, P. Grochowski, Toruń 2009, s. 15-22.

 

14.

(Cyber)język, netspeak

2

Referat:

 • Właściwości  komunikacji językowej w internecie.

 

Przykładowe źródła dla studenta:

 1. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

 

15.

Wpisy do indeksów

2

 

 

Warunki zaliczenia

 1. Aktywne uczestnictwo (maksymalnie 2 nieobecności)
 2. Student przygotowuje (wcześniej konsultując) i wygłasza 30-40 min. referat na wybrany spośród poniższej listy temat:
 • Blog w marketingu – omówienie zagadnienia i przykłady dobrych praktyk.
 • Definicja zjawiska zbiorowej inteligencji oraz przykłady jej zastosowania.
 • Krajowe i światowe przykłady dobrych praktyk e-kształcenia.
 • Cyberkultura tworzy nowe profesje dla humanistów… copywriter, content manager, broker informacji, scenarzysta gier i aplikacji internetowych?
 • Cyberbullying, flamming, trolling – co nieco o przemocy w sieci.
 • Czym jest hipertekst (także literacki)? Przegląd najważniejszych definicji.
 • Motywacja czytelnictwa amatorskiej twórczości fan fikcyjnej.
 • Sztuka software.
 • Telewizja internetowa – analiza zjawiska.
 • Demotywator jako nowy gatunek dyskursu internetowego.
 • E-folklor jako zjawisko kultury digitalnej.
 • Właściwości  komunikacji językowej w internecie.

 

Lektury zalecane:

 1. Adamiec Marek, Dzieło literackie w Sieci, Gdańsk 2005.
 2. Castells Manuel, Społeczeństwo sieci, przeł. Marody Mirosława, Pawluś Kamila, Stawiński Janusz, Szymański Sebastian, Warszawa 2008.
 3. Celiński Piotr, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010.
 4. Celiński Piotr, Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin 2013.
 5. Dziak Aleksandra, Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji, Lublin 2012.
 6. Filiciak Mirosław, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa 2006.
 7. Folklor w dobie internetu, red. Gańczarczyk Gabriela, Grochowski Piotr, Toruń 2009.
 8. Gołębiewski Łukasz, Książka/e-book. Szerokopasmowa kultura, Warszawa 2009.
 9. Gołębiewski Łukasz, Śmierć książki. No Future Book, Warszawa 2008.
 10. Góralska Małgorzata, Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Wrocław 2012.
 11. Hopfinger Maryla, Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa 2010.
 12. Hyla Marek, Przewodnik po e-learningu. Szkolenia, Warszawa 2009.
 13. Jemielniak Dariusz, Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi, Warszawa 2013.
 14. Kamińska Magdalena, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań 2011.
 15. Keen Andrew, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, przeł. Bernatowicz Małgorzata, Topolska-Ghariani Katarzyna, Warszawa 2007.
 16. Kluszczyński Ryszard W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.
 17. Król Karol, Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, 2013.
 18. Lejeune Philippe, „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…”. O dziennikach osobistych, przeł. Karpowicz Agnieszka, Rodakowie Magda i Paweł, oprac. Rodak Paweł, Warszawa 2010.
 19. Levy Pierre, Cyberculture, [online]
 20. Liberatura, e-literatura i… Remiksy, re mediacje, redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, Opole 2012.
 21. Liberatura, e-literatura i… Remiksy, re mediacje, redefinicje, red. Górska-Olesińska Monika, Opole 2012.
 22. Lister Martin i in., Nowe media: wprowadzenie, przeł. Lorek Marta, Sadza Agata, Sawicka Katarzyna, Kraków 2009.
 23. Manovich Lev, Język nowych mediów, Warszawa 2006.
 24. Mazurek Grzegorz, Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Kraków 2008.
 25. Mitok Anna, Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Gliwice 2013.
 26. Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, red. Wilk Eugeniusz, Kolasińska-Pasterczyk Iwona, Kraków 2008.
 27. Od liberatury do e-literatury, red. Wilk Eugeniusz, Górska-Oesińska Monika, Opole 2011.
 28. Penkowska Grażyna, Meandry e-learningu, Warszawa 2010.
 29. Pisarski Mariusz, Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Kraków 2013.
 30. Postępy e-edukacji. Praca zbiorowa pod redakcją zespołu Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW, Warszawa 2008.
 31. Sopyło Małgorzata, Estetyka książki elektronicznej, Gdynia 2008.
 32. Szpunar Magdalena, Cyberkultura, [online:] http://www.magdalenaszpunar.com/_dydaktyka/cyberkultura.pdf.
 33. Tomczyk Tomasz, Blog – pisz, kreuj, zarabiaj, Warszawa 2013.
 34. Vandendorpe Christian, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, przeł. Sawisz Anna, Warszawa 2008.
 35. Wallace Patricia, Psychologia internetu, przeł. Hornowski Tomasz, Poznań 2005.
 36. Więckiewicz Marta, Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Toruń 2012.
 37. Wokół mediów ery Web 2.0, red. Jung Bohdan, Warszawa 2010.
 38. Woźniak Jacek, e-Learning w biznesie i edukacji, Warszawa 2009.
 39. Zawojski Piotr, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Katowice 2010.

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014, godz. 12:27 - Aleksandra Dziak