Tytuł Rodzaj zajęć Uczestnicy
Technologia informacyjna ćwiczenia

II rok, studia licencjackie, Wiedza o Teatrze

Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa warsztaty I rok, studia licencjackie, Filologia Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014, godz. 12:56 - Aleksandra Dziak