2015

 1. Rozrywka w cyberkulturze, [w:] Kulturowy obraz rozrywki, red. J. Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015, s. 285-297.

2014

 1. Męski punkt widzenia w polskiej blogosferze, [w:] Mężczyzna w literaturze i kulturze, red. G. Różańska, Pruszcz Gdański - Słupsk, 2014, s. 371-386.
 2. e-Learning in Polish Education. Research Issues [w:] Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, ed. S.J. Żurek, Lublin 2014, pp. 87-95.
 3. Polonista w erze dygitalizacji [w:] Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, t. 2, Kraków 2014, s. 47-59.
 4. Cyfrowe strategie badań i edukacji humanistycznej, "Postscriptum Polonistyczne" 2014, nr 2(14), s. 185-204.

2013

 1. Wpływ mediów cyfrowych na współczesną kulturę, "Język Polski w Liceum" 2013/2014, nr 1, s. 102-106.
 2. Kształcenie polonistyczne w środowisku cyfrowym, "Roczniki Pedagogiczne" 2013, t. 5 (41), nr 2, s. 95-114.
 3. Wybrane narzędzia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2013, t. XXI, nr 1-2 (81-82), s. 30-37. 

2012

 1. e-Kształcenie w edukacji polonistycznej – problematyka badawcza, [w:] Dydaktyka polonistyczna. Stan badań i perspektywy badawcze, red. A. Adamczuk-Stęplewska S.J. Żurek, Lublin 2012, s. 205-213.

Tomy wydane w serii "Polonistyka Elektroniczna", Wydawnictwo KUL (red. A. Dziak, S.J. Żurek):

 1. e-polonistyka, red. A. Dziak, S.J. Żurek, wyd. II, Lublin 2012.
 2. e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2012.
 3. Podstawy psychologiczno-pedagogiczne e-kształcenia, [w:] e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2012, s. 27-39.
 4. Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji, Lublin 2012, ss. 255.

2011

 1. e-Kształcenie w zakresie treści polonistycznych w szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Polskość ponad granicami, red. G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 239-250.
Publikacje wcześniejsze
 
 
 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2015, godz. 14:41 - Aleksandra Dziak