2014

Recenzje prac magisterskich

 1. Recenzja pracy magisterskiej Katarzyny Kuśnierz pod tytułem Wybrany utwór detektywistyczny na lekcjach języka polskiego w gimnazjum napisanej na seminarium Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Jacka Żurka.

 

Recenzje prac licencjackich

 1. Recenzja pracy licencjackiej Angeliki Kowalik pod tytułem Lwów jako miejsce utracone we wspomnieniach Adama Hollanka „Ja z Łyczakowa” napisanej na seminarium Inspiracje wielokulturowe w polskiej literaturze współczesnej pod kierunkiem dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby.
 2. Recenzja pracy licencjackiej Ewy Sulowskiej pod tytułem Realizacja motywu podróży w wybranych tekstach kultury na II etapie edukacji polonistycznej

  napisanej na seminarium Analiza i interpretacja tekstu literackiego w szkole w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem dr Magdaleny Marzec-Jóźwickiej.

 3. Recenzja pracy licencjackiej Sylwii Pauliny Kocjan pod tytułem

  Postacie magiczne w opowiadaniach cygańskich Magdaleny Ficowskiej-Łuszczek napisanej na seminarium Inspiracje wielokulturowe w polskiej literata turze współczesnej pod kierunkiem dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby.

2013

Recenzje prac magisterskich

 1. Recenzja pracy magisterskiej Agnieszki Bieńko pod tytułem Kryteria oceny e-podręczników do języka polskiego napisanej na seminarium Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Jacka Żurka.

Recenzje prac licencjackich

 1. Recenzja pracy licencjackiej Martyny Katarzyny Dychy pod tytułem Przyjaźń jako naczelna wartość w edukacji uczniów szkoły podstawowej w świetle wybranych tekstów literackich napisanej na seminarium Analiza i interpretacja tekstu literackiego w szkole w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem dr Magdaleny Marzec-Jóźwickiej.
 2. Recenzja pracy licencjackiej Mateusza Michora pod tytułem Powieść J.K. Rowling „Harry Potter i kamień filozoficzny” jako propozycja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego na drugim etapie edukacyjnym napisanej na seminarium Analiza i interpretacja tekstu literackiego w szkole w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem dr Magdaleny Marzec-Jóźwickiej.
 3. Recenzja pracy licencjackiej Patrycji Emilii Sobich pod tytułem Kazimierz jako przestrzeń polsko-żydowska w odwołaniu do powieści Adolfa Rudnickiego „Lato” oraz Marii Kuncewiczowej „Dwa księżyce” napisanej na seminarium Inspiracje wielokulturowe w polskiej literaturze współczesnej w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby.

2012

 

Recenzje prac magisterskich

 1. Recenzja pracy magisterskiej Doroty Samonek pod tytułem Egzamin zwewnętrzny z języka polskiego w części humanistycznej w gimnazjum w latach 2002-2012 napisanej na seminarium Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Jacka Żurka.
 2. Recenzja pracy magisterskiej Wiolety Semeniuk pod tytułem Spór o szkolny kanon lektur w latach 2006-2009 jako dyskurs publiczny napisanej na seminarium Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Jacka Żurka.

Recenzje prac licencjackich

 1. Recenzja pracy licencjackiej Agnieszki Palczewskiej pod tytułem Motyw Boga we wczesnej twórczości Aleksandra Wata napisanej na seminarium Inspiracje wielokulturowe w polskiej literaturze współczesnej w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby.
 2. Recenzja pracy licencjackiej Katarzyny Kuśnierz pod tytułem Pamięć jako kategoria nadrzędna w "Tryptyku wileńskim" Zbigniewa Żakiewicza napisanej na seminarium Inspiracje wielokulturowe w polskiej literaturze współczesnej w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby.
 3. Recenzja pracy licencjackiej Beaty Babisz pod tytułem Opracowanie wybranych Trenów Jana Kochanowskiego w szkole podstawowej i gimnazjum napisanej na seminarium Analiza i interpretacja tekstu literackiego w szkole w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem dr Magdaleny Marzec.
 4. Recenzja pracy licencjackiej Małgorzaty Adamczyk pod tytułem Edukacja teatralna w gimnazjum. Studium przypadku napisanej na seminarium Analiza i interpretacja tekstu literackiego w szkole w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem dr Magdaleny Marzec.

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2014, godz. 09:52 - Aleksandra Dziak