2014

 1. Wykład pt. "Życie w cyberkulturze" w ramach X Tygodnia Kultury (13 stycznia 2014 r.) organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
 2. Seminarium z cyklu "Badania naukowe. Wykorzystanie metod online w badaniach naukowych" (4 lutego 2014 r.) w Warszawie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki.
 3. Ogólnopolska konferencja naukowa "Rozrywka w literaturze, języku i kulturze" (6-7 marca 2014 r.) w Piotrkowie Trybunalskim organizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filię w  Piotrkowie Trybunalskim; referat: Rozrywka w cyberkulturze.
 4. Konferencja "Literatura prze-pisana" (14-16 kwietnia 2014 r.) w Łodzi organizowana przez Instytut Kultury Współczesnej; referat: Fanfikowe życie szkolnych tekstów kultury.

2013

 1. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Informacja w świecie cyfrowym. Technologia - Zarządzanie - Edukacja" w Dąbrowie Górniczej (7-8 marca 2013) organizowana przez Bibliotekę Główną im. prof. J. Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej; referat: Wybrane narzędzia TI w badaniach humanistycznych.
 2. Ogólnopolska konferencja naukowa "e-polonistyka 3" (11-12 kwietnia 2013 r.) organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL; funkcja sekretarza konferencji; referat: Narzędzia cyfrowe w pracy badawczej doktorantów WNH KUL.
 3. Konferencja "Wymiary wiedzy w Nowych Technologiach"(18-19 kwietnia 2013 r.) w Warszawie organizowana przez Koło Badań nad Internetem i nowoczesnymi technologiami CyberLaw, Wydział ArtesLiberales Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Centum Cyfrowe. Projekt Polska; referat: Cyfrowe źródła wiedzy w pracy badawczej.
 4. THATCamp Polska. The Humanities and Technology Camp (23-24.04.2013 r.)- udział w sesji prezentacji.
 5. Konferencja "Dni Lubelskiej Wyżyny IT" (14-15 maja 2013 r.) w Lublinie organizowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; referat: Polonista w Sieci (współautorki: Agata Poręba, Małgorzata Adamczyk).
 6. V Humanistyczny Wiatr od Morza. Międzynarodowa konferencja naukowa "Mężczyzna w kulturze" (6-8 czerwca 2013 r.) organizowany przez Instytut Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Ustce; referat: Męski punkt widzenia w polskiej blogosferze.
 7. VII edycja seminarium z cyklu "Informatyzacja Instytucji Kultury" pt. "Nowoczesne serwisy internetowe instytucji kultury. Budowaie nowych lub modernizacja istniejących" (4 lipca 2013 r.) organizowane przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie - uczestnictwo.
 8. Szkolenie "Otwarta edukacja i kultura" organizowane przez Koalicję Otwartej Edukacji w dniach 10-12 lipca 2013 r. w Białymstoku - uczestnictwo.
 9. Konferencja "Narzędzia cyfrowe w edukacji polonistycznej" organizowana przez MSCDN Wydział w Radomiu (17.10.2013 r.); referat: Język polski w erze cyfrowej.
 10. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Teksty kultury uczestnictwa" organizowana przez Instytut Badań Literackich w Warszawie oraz Komitet Nauk o Literaturze PAN (7-8.11.2013 r.); referat: Teksty kultury uczestnictwa w szkole.
 11. Kongres Dydaktyki Polonistycznej organizowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (20-23.11.2013 r.); referat: Polonista w erze dygitalizacji.

2012

 1. Otwarte seminarium doktoranckie "Kształcenie kompetencji komunikacyjnych – polonistyczne horyzonty badawcze" organizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL w Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (27.06.2012); prowadzenie panelu: Kształcenie komunikacyjne w procesie egzaminowania
 2. V Kongres Polonistyki Zagranicznej "Polonistyka wobec wyzwań współczesności" organizowany przez Uniwersytet Opolski (10-13.07.2012); referat: Nowe perspektywy kształcenia polonistów. Metodyka on-line.
 3. Konferencja "Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej" organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (19-20.11.2012 r.); uczestnictwo.
 4. Konferencja podsumowująca projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania - zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego - przeznaczonych dla uczniów - dzieci obywateli polskich za granicą" (30.11.2012 r. , Warszawa) organizowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - uczestnictwo.
 5. Konferencja "Język polski w świecie - wyzwania i perspektywa" organizowana przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (17.12.2012 r., Lublin) - uczestnictwo.

2010

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Polskość poza granicami Rzeczpospolitej" (Ostróda 25-28.03.2010 r.) organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie, Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA; referat: e-Kształcenie na poziomie treści polonistycznych w szkole ponadgimnazjalnej.
 2. "Dydaktyka literatury i języka polskiego - stan badań i perspektywy badawcze - panel doktorantów i promotorów". Otwarte seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna" organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (28 czerwca 2010 r.) w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą; referat: e-Kształcenie w edukacji polonistycznej - problematyka badawcza.
Konferencje wcześniejsze
 
 
 

1.      Ogólnopolska konferencje naukowa „Etyka nauczyciela”, (9-10.06.2009) ( Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA) – funkcja sekretarza merytorycznego konferencji.

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2014, godz. 07:06 - Aleksandra Dziak