Studia z filologii polskiej

(2001-2006)
Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Mgr filologii polskiej
(2006)

na podstawie pracy: Technologia Informacyjna jako narzędzie nauczania języka polskiego na poziomie ponadgimnazjalnym (prowadzący: dr hab. Sławomir Jacek Żurek, recenzent: dr Jacek Scholz)

Studia doktoranckie
(2006-2008)

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
Podyplomowe studia z informatyki

(2007-2009)
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Doktor nauk humanistycznych (2011) na podstawie pracy: Edukacja polonistyczna w dobie digitalizacji (promotor: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, recenzenci: dr hab. Ewa Szczęsna, prof. dr hab. Bogusław Skowroek)

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2011, godz. 10:08 - Aleksandra Dziak