2011

  • Wiara i wątpienie w literaturze staropolskiej. KonferencjaNauka i religia, zorganizowana przez Akademię Artes Liberales, Lublin, 19-21. 05. 2011
  • Aktualność tradycji humanistycznej: perspektywa sceptycyzmu. Wypowiedź w dyskusji panelowej Tradycja humanistyczna w kulturach współczesnych podczas konferencji Humanizm. Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 11. 05. 2011
  • Joy in Polish Medieval and Early Modern Culture. Wypowiedź w dyskusji panelowej Of Joy, zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II KUL i kwartalnik “Ethos”, Lublin, 07. 04. 2011

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2011, godz. 17:51 - Agata Poręba