studia magisterskie

1981-1986

filologia polska, WNH, KUL
 1986  praca magisterska: Ironia i Koncept w liryce Jana Andrzeja Morsztyna, promotor: prof. Jadwiga Sokołowska  
studia doktoranckie WNH, KUL
1992

praca doktorska: Świat podzielony. O sztuce poetyckiej Sebastiana Grabowieckiego, promotor: prof. Jadwiga Sokołowska, po jej śmierci obowiązki promotora przejął prof. dr hab. Stefan Sawicki,  recenzenci: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, prof. dr hab. Jerzy Starnawski 

 

1999

habilitacja w zakresie literaturoznawstwa – historia literatury polskiej (Wydział Nauk Humanistycznych KUL, rozprawa: Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, recenzenci: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, prof. dr hab. Czesław Hernas, prof. dr hab. Stefan Sawicki)

 

2000

zatrudniona w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

2005

profesor nauk humanistycznych, recenzenci: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, prof. dr hab. Ludwika Ślękowa, prof. dr hab. Andrzej Borowski.

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2011, godz. 17:36 - Agata Poręba