2011

  • O badaniu literatury dawnej (i owadów). Glosa o polemiki, „Roczniki Humanistyczne” 59 (2011), s. 281-285.
  • [Wypowiedź w dyskusji panelowej Christian Humanism versus Secular Humanism], w: Ethics and Humanism in European Science, Enviroment and Culture, red. M. Jaskuła, B. Buszewski, A. Sękowski, Z. Zagórski, Kraków –Toruń – Lublin 2011, s. 51-53, 58.
  • Faith and Criticism. Christian Humanism in Early Modern Culture in Poland, w: Ethics and Humanism in European Science, Enviroment and Culture, red. M. Jaskuła, B. Buszewski, A. Sękowski, Z. Zagórski, Kraków – Toruń – Lublin 2011, s. 33-44.
  • Radość, śmiech i „dobra myśl” w literaturze staropolskiej, „Ethos” 24 (2011), nr 1-2 (93-94), s. 141-154.
  • Love Bugs. Lovers and Insects in Polish Baroque Poetry, w: Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails… Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, ed. K. Marciniak, Warszawa 2011, s. 79-92.
  • Humanitas and Christianitas in Polish Culture, w: Humanism in Polish Culture, ed. by A. Nowicka-Jeżowa, W. Pawlak, P. Urbański, Frankfurt am Main 2011, s. 95-106.

 

Publikacje wcześniejsze 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2011, godz. 17:48 - Agata Poręba