Zainteresowanie naukowe

literatura religijna i erotyczna XV-XVIII wieku, zagadnienia komparatystyczne, problemy przekładu staropolskiego, język artystyczny, tradycja humanistyczna  

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2011, godz. 17:39 - Agata Poręba