Nagrody i odznaczenia 

2007 - brązowy Krzyż Zasługi

 

2005 - nagroda rektorska I stopnia za osiągnięcia w pracy administracyjnej

 

2000 - nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną

 

2000 - nagroda rektorska II stopnia za osiągnięcia w pracy administracyjnej

 

1999 - nagroda Rektora KUL za pracę habilitacyjną

 

Stypendia zagraniczne 

2006 - dwumiesięczne stypendium w Londynie

(Warburg Institute, stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)

 

2006 - dwumiesięczne stypendium w Paryżu

(Sorbonne, stypendium Twarzystwa Przyjaciół KUL)

 

2000 - dwumiesięczne stypendium w Leuven

(Katolicki Uniwersytet w Leuven)

 

1993 - miesięczne stypendium w Genewie

(Uniwersytet w Genewie)

 

1993 - miesięczne stypendium w Cambridge

(Emmanuel College, University of Cambridge, stypendium British Council)

 

1990 - dwumiesięczne stypendium w Rzymie

(Fundacja Jana Pawła II) 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2011, godz. 17:39 - Agata Poręba