Dr Agnieszka Zaborowska

Adiunkt w Katedrze Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Swą działalność dydaktyczną rozpoczęła w 2006 roku od prowadzenia szkoleń na temat "Istota niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży" dla Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie. w roku 2011 podjęła pracę w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu na stanowisku wykładowcy, a następnie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, gdzie w roku 2012 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych. Od roku akademickiego 2012/2013 naukowo i dydaktycznie związana jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II jako adiunkt w Katedrze Życia Społecznego Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej. Jest opiekunem Studenckiej Sekcji Badań Społecznych KUL. Główne kierunki zainteresowań badawczych: kwestie społeczne, zjawiska patologii społecznych, praca socjalna, marginalizacja i wykluczenie społeczne, społeczna problematyka bezdomności, społeczna problematyka rodziny. Więcej na stronie, kontakt: email

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2014, godz. 14:27 - Ewa Zięba