Zgromadzenie Wydziałowe w dniu 16 stycznia 2020 r.wybrało

ks. dr. hab. Jacka Łapińskiego, prof. KUL

na Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2020, godz. 15:24 - Ewa Pajdowska