STUDIA W KUL JANA PAWłA II Z ZASTOSOWANIEM E-LEARNINGU W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI KUL
 
 

  W roku akademickim 2006/2007 Instytut Pedagogiki uruchomił studia niestacjonarne z zastosowaniem metody e-learningu. Studia takie dzielą się podobnie jak dzienne na dwa semestry. Zastosowano tu metodę tzw. blended learning, czyli studia asynchroniczne na platformie e-learningowej oraz zajęcia sobotnio - niedzielne tzw. "naziemne".

   Zamierzeniem jest, aby studenci zrealizowali ok.-1/3 ogólnej liczby godzin w bezpośrednich zajęciach i spotkaniach z prowadzącymi, 2/3 będą realizowali w domu metodą e-learningu. W praktyce oznacza to, że studenci przyjeżdżają na Uczelnię od 3 do 5 razy w semestrze na sobotnio-niedzielne zajęcia. Czas i miejsce pozostałych zajęć wybiera student podejmując pracę przed komputerem. Tą też metodą przewiduje się zaliczenie ćwiczeń, które już bezpośrednio przygotowywałyby do egzaminu z danego przedmiotu. Zaliczenie ćwiczeń tą metodą jest zalecane, ale jest możliwe zaliczenie także w bezpośrednim kolokwium w Uczelni.

   Studia e-learningowe wprowadzone zostały na bazie doświadczeń i programu dotychczasowych studiów dziennych i eksternistycznych Instytutu Pedagogiki oraz wskazań "Minimum programowego" i wymogów "Standardów kształcenia".

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 15:40 - Marek Jeziorański