+  Antoni Tomkiewicz, ks. dr (+ 8.03.2022)

 +  Mieczysław Adamczyk, prof. dr hab. (+24.08.2017)

 + Wojciech Chudy, prof. dr hab. (+15.03.2007)

 + Jan Dobrzański, prof. dr hab. (+5.07.1997)

 + Teresa Kukołowicz, prof. dr hab. (+28.02.2014)

 + Zygmunt Kukulski, prof. dr hab. (+4.12.1944)

 + Stefan Kunowski, prof. (+15.09.1977)

 + Stanisław Litak, prof. dr hab. (+23.02.2010)

 + Zygmunt Markocki, dr hab. (+14.10.2012)

 + Zofia Maria Matulka, prof. dr hab. (+13.06.2014)

 + Edward Mazurkiewicz, prof. dr hab. 

 + Zygmunt Karol Mysłakowski, dr (+1.10.1971)

 + Zofia Ostrihanska, prof. dr hab. (+ 11.2017)

 + Zofia Sękowska, prof. dr hab. (+4.01.1997)

 + Tadeusz Strumiłło (Zgierski-Strumiłło), dr (+7.10.1958)

 + Tomasz Wach, dr hab. (+28.12.2016)

 + Józef Wilk (SDB), ks. dr hab. prof. KUL (+11.09.2003)

 + Adam Marian Tomasz Pius Leon Jacek Woroniecki (OP), o. Prof. dr hab. (+18.05.1949)

 

Requiescant in pace

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2022, godz. 21:58 - Anna Badora