Rok akademicki 2022/2023

Rok II - Semestr 3 (cykl od 2021/2022)

Przedmioty obligatoryjne

Analiza matematyczna II

Historia filozofii

Topologia

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

Przedmioty do wyboru II, III:

Bazy danych I
Matematyczne podstawy grafiki komputerowej

Modelowanie i symulacje komputerowe

Programowanie obiektowe

Teoria grafów i sieci

Wielowymiarowa analiza danych

Wybrane zagadnienia z teorii liczb

 

Rok II - Semestr 4 (cykl od 2021/2022)

Przedmioty obligatoryjne

Algebra abstrakcyjna

Laboratorium obliczeniowe

Miara i całka

Równania różniczkowe

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

Przedmioty do wyboru IV:

Algorytmy i struktury danych

Matematyka dyskretna

Matematyka finansowa

Podstawy algorytmiki i programowania

Statystyczna analiza danych

Sztuczna inteligencja

Rok akademicki 2021/2022

Rok I - Semestr 1 (cykl od 2021/2022)

Przedmioty obligatoryjne

Algebra liniowa z geometrią I

Wstęp do informatyki

Wstęp do matematyki

 

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Wychowanie fizyczne

Rok I - Semestr 2 (cykl od 2021/2022)

Przedmioty obligatoryjne

Algebra liniowa z geometrią II

Analiza matematyczna I

 

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Przedmiot do wyboru I:

Matematyka dyskretna

Matematyka finansowa

Podstawy algorytmiki i programowania

Statystyka opisowa

 

Rok III - Semestr 5 (cykl od 2019/2020)

Zajęcia obowiązkowe

Analiza zespolona

Ochrona własności intelektualnej

Rachunek prawdopodobieństwa

 

Przedmioty do wyboru

Zajęcia seminaryjne:

Zastosowania matematyki

Przedmiot do wyboru II, III, V:

Bazy danych I

Matematyczne podstawy grafiki komputerowej

Programowanie obiektowe

Teoria grafów i sieci

Wstęp do modelowania matematycznego

 

Praktyki zawodowe

Rok III - Semestr 6 (cykl od 2019/2020)

Zajęcia obowiązkowe

Analiza funkcjonalna

Statystyka

 

Przedmioty do wyboru

Zajęcia seminaryjne:

Zastosowania matematyki

Przedmiot do wyboru I, IV, VI:

Matematyka dyskretna

Statystyczna analiza danych

Statystyka opisowa

Sztuczna inteligencja

Rok akademicki 2020/2021

Rok I - Semestr 1 (cykl od 2020/2021)

Przedmioty obligatoryjne

Algebra liniowa z geometrią I

Logika 

Wstęp do informatyki

Wstęp do matematyki

 

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Wychowanie fizyczne

Rok I - Semestr 2 (cykl od 2020/2021)

Przedmioty obligatoryjne

Algebra liniowa z geometrią II

Analiza matematyczna I

Przedsiębiorczość

 

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Przedmiot do wyboru I:

Matematyka dyskretna

Podstawy metod numerycznych

Statystyczna analiza danych

Sztuczna inteligencja

Rok II - Semestr 3 (cykl od 2019/2020)

Przedmioty obligatoryjne

Analiza matematyczna II

Historia filozofii

Topologia

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

Przedmioty do wyboru II, III:

Wybrane zagadnienia z teorii liczb

Wstęp do modelowania matematycznego

Teoria grafów i sieci

Matematyczne podstawy grafiki komputerowej

Matematyka ubezpieczeń życiowych

Bazy danych I

Programowanie obiektowe

Rok II - Semestr 4 (cykl od 2019/2020)

Przedmioty obligatoryjne

Algebra abstrakcyjna

Miara i całka

Równania różniczkowe

Laboratorium obliczeniowe

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

Przedmioty do wyboru I, IV:

Matematyka dyskretna

Podstawy metod numerycznych

Statystyczna analiza danych

Sztuczna inteligencja

Rok III - Semestr 5 (cykl od 2018/2019)

Zajęcia obowiązkowe

Rachunek prawdopodobieństwa

 

Zajęcia do wyboru
Zajęcia kierunkowe matematyczne:

Wstęp do modelowania matematycznego

Zajęcia specjalności informatycznej:

Aplikacje w środowisku C++ Builder

Matematyczne podstawy grafiki komputerowej

Programowanie obiektowe

Zajęcia specjalności analiza danych i matematyka finansowa:

Matematyka ubezpieczeń życiowych

Metody estymacji i wnioskowania statystycznego

Ekonometria

Zajęcia seminaryjne:

Analiza matematyczna

Praktyki zawodowe

Rok III - Semestr 6 (cykl od 2018/2019)

Zajęcia obowiązkowe

Statystyka matematyczna

Laboratorium statystyczne

 

Zajęcia do wyboru
Zajęcia kierunkowe matematyczne:

Wybrane zagadnienia z teorii liczb

Funkcje rzeczywiste

Zajęcia specjalności informatycznej:

Podstawy metod numerycznych  

Sztuczna inteligencja

Zajęcia specjalności analiza danych i matematyka finansowa:

Weryfikacja hipotez nieparametrycznych

Zajęcia seminaryjne:

Analiza matematyczna

Rok akademicki 2019/2020

Rok I - Semestr 1 (cykl od 2019/2020)

Przedmioty obligatoryjne

Algebra liniowa z geometrią I

Logika 

Wstęp do informatyki

Wstęp do matematyki

 

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Wychowanie fizyczne

Rok I - Semestr 2 (cykl od 2019/2020)

Przedmioty obligatoryjne

Algebra liniowa z geometrią II

Analiza matematyczna I

Przedsiębiorczość

 

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Przedmiot do wyboru I:

Abstrakcyjne struktury danych

Badania operacyjne

Geometria różniczkowa

Matematyka dyskretna

Matematyka finansowa

Podstawy metod numerycznych

Statystyczna analiza danych

Statystyka opisowa

Sztuczna inteligencja

Rok II - Semestr 3 (cykl od 2018/2019)

Zajęcia obowiązkowe

Algebra abstrakcyjna

Analiza matematyczna III

Etyka

Historia filozofii

 

Zajęcia do wyboru
Zajęcia kierunkowe matematyczne

Podstawy miary i całki Lebesgue'a

Zajęcia specjalności informatycznej

Bazy danych I

Matematyczne podstawy grafiki komputerowej

Programowanie obiektowe

Zajęcia specjalności analiza danych i matematyka finansowa

Eksploracja danych w zarządzaniu biznesem

Lektoraty

Rok II - Semestr 4 (cykl od 2018/2019)

Zajęcia obowiązkowe

Analiza matematyczna IV

Topologia przestrzeni metrycznych

Wstęp do teorii równań różniczkowych

 

Zajęcia do wyboru
Zajęcia kierunkowe matematyczne

Geometria różniczkowa

Zajęcia specjalności informatycznej

Abstrakcyjne struktury danych

Komputerowa analiza obrazów

Sztuczna inteligencja

Zajęcia specjalności analiza danych i matematyka finansowa

Statystyka opisowa

Matematyka finansowa

Lektoraty

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2022, godz. 12:38 - Iwona Krawczyk