Katedra Filozofii Religii na Wydziale Filozofii KUL istnieje od roku 1973. Przedmiotem jej zainteresowania są metafizyczne i epistemologiczne aspekty religii, a także relacje między nauką a wiarą oraz między religią a kulturą. Najważniejsze osiągnięcia badawcze Katedry są następujące:

 • Sformułowanie dwóch filozoficznych teorii religii (Z. J. Zdybicka, P. Moskal)
 • Sformułowanie filozoficzno-teologicznej teorii religii (P. Moskal)
 • Nowe propozycje w zakresie dróg poznania Boga (Z. J. Zdybicka, P. Moskal)
 • Monograficzne opracowanie zagadnienia partycypacji bytu (Z. J. Zdybicka)
 • Studia nad zagadnieniem Absolutu w filozofii greckiej (W. Dłubacz)
 • Dyskusje z analityczną i procesualną filozofią Boga i religii (Z. J. Zdybicka, M. Kiliszek, P. Moskal, M. Piwowarczyk)
 • Sformułowanie filozofii dziejów jako dziedziny filozofii bytu (P. Moskal)
 • Opracowanie apologii religii katolickiej (P. Moskal)
 • Studium problemu nawrócenia (P. Moskal)
 • Prace z zakresu relacji między wiarą/religią a naukami przyrodniczymi (M. Słomka, D. Dąbek)

W ramach prac Katedry podejmowano wiele innych szczegółowych zagadnień dotyczących teizmu i ateizmu oraz związków religii z innymi dziedzinami kultury.

 

Katedra zorganizowała lub współorganizowała wiele sympozjów oraz kongresów krajowych i międzynarodowych, między innymi World Congress of Christian Philosophy "Freedom in Contemporary Culture" (Lublin 20-25 VIII 1996) i cykl sympozjów "Filozofować w kontekście teologii".

 

Aktualne badania pracowników Katedry dotyczą następujących zagadnień:

 

Ks. dr hab. Dariusz Dąbek

 • Problematyka kosmicznych koincydencji oraz propozycji ich wyjaśnień, zwłaszcza naturalistycznego i teistycznego
 • Aksjologiczna problematyka funkcjonujących w praktyce badawczej kryteriów oceny i wyboru teorii naukowych na przykładzie rywalizujących teorii kosmologicznych
 • Historyczna analiza postaw i przekonań uczonych w kwestii relacji między nauką i religią w kontekście stanowisk wypracowanych w filozofii nauki i filozofii religii

 

Ks. dr hab. Marek Słomka

 • Analiza wzajemnych związków między teoriami przyrodniczymi i religijnymi
 • Filozoficzne interpretacje biologicznej i kosmologicznej teorii ewolucji
 • Teistyczny ewolucjonizm

 

Dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL

 • Typologia i charakterystyka głównych religii, ruchów religijnych oraz form duchowości funkcjonujących współcześnie w cywilizacji zachodniej
 • Rekonstrukcja oraz filozoficzna analiza doktryn wybranych wspólnot religijnych (głównie ruchów religijnych odwołujących się do Biblii)
 • Oddziaływanie alternatywnych wobec chrześcijaństwa doktryn religijnych na funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz na różne sfery współczesnej kultury Zachodu (przede wszystkim na moralność, naukę i sztukę)
 • Teoretyczne i praktyczne konsekwencje pluralizmu religijnego (zwłaszcza kwestia obecności na tym samym obszarze wielu różnych form religii oraz duchowości)

 

Dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL

 • Wpływ Kazimierza Twardowskiego teorii przedmiotu na ontologię Romana Ingardena
 • Historia odróżnienia zależności bytowej i niesamodzielności bytowej we wczesnej ontologii fenomenologicznej i pre-fenomenologii (Kazimierz Twardowski, Edmund Husserl, Eugenia Ginsberg-Blaustein, Roman Ingarden)
 • Formowanie się neoarystotelizmu Romana Ingardena w kwestii formalnej budowy przedmiotu
 • Analiza porównawcza hylemorfizmu analitycznego i klasycznego
 • Analiza statusu ontycznego integralnych części substancji
 • Próba sformułowania argumentu, który wśród swych przesłanek zawiera zdanie: „Byt złożony istnieje”, a we wniosku zdanie: „Bóg istnieje i Bóg jest prosty”.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2022, godz. 17:51 - Andrzej Zykubek