Katedra Filozofii Religii Wydziału Filozofii KUL istnieje od roku 1973. Przedmiotem jej zainteresowania są metafizyczne i epistemologiczne aspekty religii. Najważniejsze osiągnięcia badawcze Katedry są następujące:

 • Sformułowanie dwóch filozoficznych teorii religii (Z. J. Zdybicka, P. Moskal).
 • Sformułowanie filozoficzno-teologicznej teorii religii (P. Moskal).
 • Nowe propozycje w zakresie dróg poznania Boga (Z. J. Zdybicka, P. Moskal).
 • Monograficzne opracowanie zagadnienia partycypacji bytu (Z. J. Zdybicka).
 • Studia nad zagadnieniem Absolutu w filozofii greckiej (W. Dłubacz).
 • Dyskusje z analityczną i procesualną filozofią Boga i religii (Z. J. Zdybicka, M. Kiliszek, P. Moskal, M. Piwowarczyk).
 • Sformułowanie filozofii dziejów jako dziedziny filozofii bytu (P. Moskal).
 • Opracowanie apologii religii katolickiej (P. Moskal).
 • Studium problemu nawrócenia (P. Moskal).

 

W ramach prac Katedry podejmowano wiele innych szczegółowych zagadnień dotyczących teizmu i ateizmu oraz związków religii z innymi dziedzinami kultury.

 

Katedra zorganizowała lub współorganizowała wiele sympozjów oraz kongresów krajowych i międzynarodowych, między innymi World Congress of Christian Philosophy "Freedom in Contemporary Culture" (Lublin 20-25 VIII 1996) i cykl sympozjów "Filozofować w kontekście teologii".  

 

Aktualne badania pracowników Katedry dotyczą następujących zagadnień:

 

Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal

 • Filozofia duchowości
 • Filozofia mistyki

 

Ks. dr Dariusz Dąbek

 • Problematyka kosmicznych koincydencji oraz propozycji ich wyjaśnień, zwłaszcza naturalistycznego i teistycznego.
 • Aksjologiczna problematyka funkcjonujących w praktyce badawczej kryteriów oceny i wyboru teorii naukowych na przykładzie rywalizujących teorii kosmologicznych.
 • Historyczna analiza postaw i przekonań uczonych w kwestii relacji między nauką i religią w kontekście stanowisk wypracowanych w filozofii nauki i filozofii religii.

Ks. dr Marek Słomka

 • Analiza wzajemnych związków między naukami przyrodniczymi a wiarą religijną, badaną w aspektach interesujących poznawczo dla filozofii nauki, filozofii religii i filozofii Boga.
 • Interpretacje biologicznej i kosmologicznej teorii ewolucji, zwłaszcza zaś socjobiologii oraz zasad antropicznych.
 • Teistyczna interpretacja ewolucjonizmu (zwł. tzw. design argument).
 • Wykluczając klasyczne antropomorfizmy argumentacji W. Paleya oraz nowe ujęcia fundamentalizmu kreacjonistycznego, poszukuje się krytycznych modyfikacji design argument, uwzględniających poziom współczesnej metodologii.

 

 

 

 

 

Autor: Piotr Moskal
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2014, godz. 20:44 - Anna Starościc