• Profesor nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

 

Wykształcenie

 • 1982-1987 Studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL (Sekcja Filozofii Teoretycznej)
 • 1987 tytuł zawodowy magistra filozofii na podstawie pracy: „Mistyczne poznanie Boga według Tomasza Mertona” (promotor: prof. Zofia J. Zdybicka)
 • 1999 stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie pracy:„Filozoficzne implikacje współczesnych polskich koncepcji religii” (promotor: prof. Zofia J. Zdybicka; recenzenci: prof. Andrzej Maryniarczyk KUL; prof. Edmund Morawiec UKSW)
 • 2009 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny”, Siedlce 2008 oraz dorobku naukowego. Recenzenci: prof. Jan Andrzej Kłoczowski PAT; prof. Andrzej Maryniarczyk KUL, prof. Bogumiła Truchlińska UMCS, prof. Henryk Zimoń KUL.
 • 2010 profesor KUL
 • 2022 tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

 

Działalności naukowa i organizacyjna

 • Redaktor naczelny serii wydawniczej „Religijność Alternatywna” wydawanej przez Wydawnictwo KUL publikacje-katedry,art_57335.html
 • Redaktor naczelny pisma: Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego. Pismo wydawane jest w wersji papierowej oraz elektronicznej, dostępnej w Internecie pod adresem: www.drohiczyntn.pl/pismo

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne – od 2005 roku;
 • Towarzystwo Naukowe KUL – od 2004 roku członek współpracownik, od 2013 członek korespondent Wydziału Filozoficznego, a od 2015 sekretarz Wydziału Filozoficznego Towarzystwa;
 • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (oddział Societa Internazionale Tommaso d’Aquino) – od 2000 roku członek Towarzystwa;
 • Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe – od 2005 członek zarządu [www.drohiczyntn.pl];
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – od 2012 roku;
 • Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie - od 2014 roku;

 

 

 

Autor: Robert Ptaszek
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2022, godz. 16:28 - Robert Ptaszek