Katedra Logiki, która została ustanowiona 10 listopada 1946 roku jako jedna z sześciu pierwszych katedr nowo założonego Wydziału Filozofii KUL, wywodzi się pod względem programowym i pod względem kadrowym ze szkoły lwowsko-warszawskiej, w szczególności od Jana Łukasiewicza, Kazimierza Ajdukiewicza i Jerzego Słupeckiego. Katedrą kierowali kolejno Profesorowie: ks. Antoni Korcik (1946-1963), ks. Stanisław Kamiński (1963-1975), Ludwik Borkowski (1975-1985), Stanisław Kiczuk (1985-2010). Antoni Korcik, który był uczniem Jana Łukasiewicza i Stanisława Kobyłeckiego, koncentrował się na historii logiki, Stanisław Kamiński, który był uczniem Antoniego Korcika, na filozofii nauki, Ludwik Borkowski, który był uczniem Kazimierza Ajdukiewicza i Jerzego Słupeckiego, na logice formalnej i metalogice, a Stanisław Kiczuk, który był uczniem Stanisława Kamińskiego i Ludwika Borkowskiego, na logicznych podstawach fizyki. Od roku 2010 kierownikiem katedry jest uczeń Stanisława Kiczuka, o. prof. Marcin Tkaczyk.

 

Z Katedrą Logiki okresowo związani byli ponadto m.in.: Jerzy Kalinowski (autor pionierskich prac z logiki norm, stanowiących podstawę jego habilitacji na KUL w 1951 r.), Leon Koj (pragmatyka logiczna), oraz tacy pionierzy i znawcy ontologii formalnej lub logicznych podstaw informatyki, jak Witold Marciszewski, Kazimierz Trzęsicki, Zdzisław Dywan (który w roku 1996 założył Katedrę Podstaw Informatyki), Piotr Kulicki, Paweł Garbacz i Robert Trypuz. W katedrze uzyskano dwa tytuły profesorskie (Stanisław Kiczuk i Marcin Tkaczyk), sześć habilitacji (Stanisław Kiczuk, Zdzisław Dywan, Paweł Garbacz, Marcin Tkaczyk, Marek Lechniak i Bożena Czernecka-Rej) oraz wiele doktoratów.

 

Pracownicy Katedry Logiki przygotowują prace z logiki formalnej, logiki stosowanej, historii logiki, filozofii logiki, filozofii matematyki i filozofii nauki, w szczególności

 

o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk:

(a) logika formalna,

(b) historia logiki,

(c) metafizyka;

dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL:

(a) logika wielowartościowa,

(b) logika wiedzy i przekonań,

(c) logika prawnicza,

(d) filozofia logiki;

dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL:

(a) logika intuicjonistyczna,

(b) metalogika,

(c) filozofia logiki,

(d) pluralizm logiczny;

dr Anna Kozanecka-Dymek:

(a) logika niefregowska,

(b) logika temporalna,

(c) logika prawnicza,

(d) historia logiki;

dr Anna Maria Karczewska:

(a) logika pozycyjna,

(b) teoria argumentacji,

(c) semantyka Geifmana,

(d) logika wolna;

dr Marcin Czakon:

(a) filozofia matematyki,

(b) teoria mnogości,

(c) metodologia nauk formalnych.

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2020, godz. 12:03 - Andrzej Zykubek