Założona w 1952 roku przez ks. prof. Józefa Iwanickiego, późniejszego długoletniego rektora ATK, Katedra Metodologii Nauk KUL jest najstarszą tego typu w Polsce. W latach 1956-1986 kierował nią ks. prof. Stanisław Kamiński, potem kierownictwo objął ks. prof. Andrzej Bronk. W 1992 wydzielono z KMN Katedrę Metodologii Filozofii, której kierownictwo powierzono ks. prof. Józefowi Herbutowi.
Uczniowie ks. prof. Stanisława Kamińskiego:
  1. Do pierwszego pokolenia uczniów ks. prof. Stanisława Kamińskiego należeli, by wymienić jedynie niektórych: dr Witold Marciszewski (obecnie prof. Uniwersytetu w Białymstoku), mgr Leon Koj (później prof. UMCS), mgr Tadeusz Kwiatkowski (obecnie prof. UMCS), dr. Stanisław Majdański (od 1957), ks. dr Czesław Wojtkiewicz (1960-1971), dr Jan Przybyłowski (1969-1970, obecnie Uniwersytet Gdański), ks. prof. Andrzej Bronk (od 1972) oraz ks. prof. Józef Herbut (od 1976, od 1992 kierownik KMF).
  2. Drugą generację uczniów stanowili prof. Urszula Żegleń (od 1974, od 1996 w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu) oraz dwóch magistrów, a obecnie profesorów, Jerzy Kopania (Uniwersytet w Białymstoku) i Kazimierz Trzęsicki (Politechnika Białostocka), którzy swą dalszą karierę naukową związali współpracą z prof. W. Marciszewskim oraz prof. Tadeusz Szubka (zajęcia zlecone od 1983, w KMN 1986-2003, obecnie dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego), dr Rafał Paweł Wierzchosławski (zajęcia zlecone od 1986, w KMN 1990-2003, od 2003 w KMF).
  3. Kolejna, trzecia, generacja to dr Monika Walczak (od 1995), dr hab. Paweł Kawalec (od 1996), dr Agnieszka Lekka-Kowalik (od 1997), ks. dr Robert Kublikowski (od 1999).
  4. Czwartą generację stanowią doktoranci Katedry: mgr Agnieszka Salamucha, mgr Marcin Koszowy, mgr Waldemar Zaręba i mgr Robert Łyczek.

 

Autor: Andrzej Bronk
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2020, godz. 12:05 - Andrzej Zykubek