Stopnie naukowe

 

2015 – Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskany na podstawie rozprawy  Pluralizm w logice. Studium z filozofii logiki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014; recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki, dr hab. Kordula Świętorzecka, dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL.

 

2000 – Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskany na podstawie rozprawy Zagadnienie cech specyficznych intuicjonistycznej logiki zdań (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kiczuk), recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Herbut, prof. dr hab. Tadeusz Kwiatkowski.

 

1995 – Stopień magistra filozofii na podstawie pracy Syntaktyka oraz semantyka relacyjna i algebraiczna systemów logiki modalnej T, S4 i S5 (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kiczuk, recenzent: dr Anna Buczek).

 

 

Zatrudnienie

1995 – 2001 asystent w Katedrze Logiki KUL

2001 – 2012 adiunkt w Katedrze Logiki KUL

2012 – 2015 starszy wykładowca w Katedrze Logiki KUL

2015 – 2019 adiunkt w Katedrze Logiki KUL

 

 

Wybrane publikacje

Autorka dwóch monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

 

Monografie:

 1. Pluralizm w logice. Studium z filozofii logiki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
 2. Osobliwość logiki intuicjonistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

 

Artykuły:

 1. Logiki nieklasyczne w szkole filozofii klasycznej, w: Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia-koncepcje-spory, red. A. Lekka-Kowalik, P. Gondek, Wyd. KUL, Lublin 2019, s. 175-198.
 2. Czym jest logika uniwersalna? Projekt badawczy Jean-Yvesa Béziau, w: Genius Vitae. Księga Pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, red. S. Janeczek, Z. Wróblewski, A. Starościc, Wyd. KUL, Lublin 2019, s. 73-86.
 3. On the philosophical-logical views of Ludwik Borkowski, Roczniki Filozoficzne 66 (2) (2018), s. 149-171.
 4. Pluralizm logiczny a relatywizm w logice, Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne 56 (2018), s. 51-68.
 5. Pluralizm logiczny, w: Dydaktyka Filozofii, red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2018, s. 157-189.
 6. Uwagi o Józefa Marii Bocheńskiego koncepcji logiki, Filozofia Nauki 25 (1) 2017, s. 91-108.
 7. Czy pluralizm logiczny jest zabobonem? Na margi­ne­sie Józefa Marii Bocheńskiego uwag o zabobonach w logice, Roczniki Filozoficzne 64 (2) 2016, s. 11-28.
 8. Czym jest pluralizm logiczny? (Stanowisko JC Bealla i Grega Restalla), Roczniki Filozoficzne 61 (2013) nr 1, s. 5-22.
 9. Praktyczny aspekt logiki (Stanowisko Kazimierza Ajdukiewicza), Prakseologia 152 (2012), s. 223-235.
 10. Kryteria „logiczności” logiki w ujęciu Susan Haack, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 50 (2012), s. 140-151.
 11. Remarks on Susan Haack’s Understanding of the Philosophy of Logic, Studies in Logic and Theory of Knowledge 7 (2011), s. 33-53.
 12. Pogranicze logiki i prakseologii w pracach Ewy Żarneckiej-Biały, Prakseologia 151 (2011), s. 223-235.

 

 

Zainteresowania naukowe:

Filozofia logiki

Pluralizm w logice

Logiki nieklasyczne

Filozofia matematyki

Dydaktyka logiki

 

 

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 1. Towarzystwo Naukowe KUL (od 2001)
 2. Polskie Towarzystwo Semiotyczne oddział w Lublinie (od 2002)
 3. Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki (od 2011)
 4. Polskie Towarzystwo Filozoficzne (od 2012)

 

 

Nagrody

2015 – nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora KUL za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe oraz wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną

2002 – nagroda indywidualna II stopnia przyznana przez Rektora KUL za wkład w organizację badań naukowych

2000 – nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora KUL za oryginalną i twórczą rozprawę doktorską

 

 

Pełnione funkcje:

Członek Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych KUL – od 12.10.2017

Członek Senackiej Komisji Wydawniczej – od 2015 r.

Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia – od 2014 r. do 2016 r.

 

Współorganizacja:

Coroczne Jesienne Konferencje Logiki (10 edycji w latach 2009-2018) organizowane przez Katedrę Logiki KUL.

Coroczne Ogólnopolskie Konkursy Logiczne (7 edycji w latach 2012-2018) organizowane przez Katedrę Logiki KUL.

 

 

Autor: Bożena Czernecka-Rej
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019, godz. 09:15 - Bożena Czernecka-Rej