Edukacja

 • 1995 - 1999 - nauka w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie (klasa o profilu humanistycznym);
 • 1999 - 2004 - studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na kierunku filozofia teoretyczna, zakończone uzyskaniem tytułu magistra filozofii na podstawie pracy "Niektóre uwarunkowania oraz charakterystyka niefregowskiej logiki zdań" (promotor: prof. dr hab. S. Kiczuk);
 • 2004 - 2008 - studia doktoranckie stacjonarne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na kierunku filozofia teoretyczna, zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie pracy "Problem adekwatności niektórych systemów logicznych do przedstawienia własności czasu i relacji czasowych" (promotor: prof. dr hab. S. Kiczuk).

 

Praca zawodowa w KUL

 • X. 2004 - IX. 2006 - umowa o dzieło;
 • X. 2006 - IX. 2008 - prowadzenie zajęć w ramach stypendium doktoranckiego;
 • X. 2008 - IX. 2011 - asystent w Katedrze Logiki;
 • od X. 2011 - adiunkt w Katedrze Logiki.

 

 Zainteresowania naukowe

 • historia logiki;
 • logika nieformalna;
 • logika niefregowska;
 • logika temporalna i jej zastosowania;
 • zastosowania niektórych logik nieklasycznych w naukach prawnych.

 

Zajęcia dydaktyczne aktualnie prowadzone w KUL

Autor: Anna Kozanecka-Dymek
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 11:43 - Anna Szałek