Wykształcenie

 • 2020 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia na podstawie dorobku oraz rozprawy Inferencjalizm semantyczny Roberta B.Brandoma 
 • 1.10.2008 zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Metodologii Nauk.
 • 27.06.2007 obroniłem pracę doktorską pt. Definicja realna i jej funkcje - promotor: ks. prof. Andrzej Bronk (KUL), recenzenci: ks. prof. Józef Herbut (KUL), prof. Adam Nowaczyk (UŁ, wcześniej IFiS PAN).
 • 1.10.1999 zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Metodologii Nauki i rozpocząłem przygotowywanie pracy doktorskiej z dziedziny teorii definicji.
 • 1995‑1999 studiowałem na Wydziale Filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalizując się w semiotyce logicznej. Studia zakończyłem pracą magisterską napisaną na seminarium z metodologii nauk pod tytułem Pojęcie analizy w filozofii współczesnej. Charakterystyka semiotyczna (promotor: ks. prof. Andrzej Bronk, recenzent: ks. prof. Józef Herbut, konsultacja: dr hab. Tadeusz Szubka).
 • 1988‑1994 podjąłem studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym, filii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, zakończone pracą magisterską z dziedziny teologii moralnej na temat wolności osoby ludzkiej według Jana Pawła II (Karola Wojtyły).
 • 1975‑1988 zdobywałem podstawową i średnią edukację (Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Siedlcach), w klasie o profilu matematyczno-fizycznym.7.06.1969 r. urodziłem się w Siedlcach.


Nagrody

 • Nagroda Rektora KUL 2003 r.

Otrzymane stypendia naukowo - badawcze

 • grant promotorski: Spór o definicję: antydefinicjonizm contra definicjonizm, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Departament Badań Naukowych, nr 1 H01A 032 28 (2005‑2007).

Zagraniczne wyjazdy naukowe 

 • visiting lecturer (Winnica, Ukraina) 23.VI-3.VII.2010 r.  
 • visiting researcher (University of Notre Dame, USA) luty - lipiec 2002 r.
 • kwerenda (Londyn, UK) luty - sierpień 2001 r.

Przynależność do organizacji naukowych

 • Polskie Towarzystwo Semiotyczne (od 1999 r.).

Działalność administracyjna

 • Opiekun praktyk (od 2008 r.)

 

 

Autor: Robert Kublikowski
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 12:42 - Anna Szałek