dr hab. Monika Walczak, prof. KUL – dziekan Wydziału Filozofii KUL (od 9.06.2015r.), pracownik Katedry Metodologii Nauk. Od 29.06.2013 r. do 8.06.2015 r. pełniła funkcję prodziekana Wydziału Filozofii. Absolwentka Wydziału Filozofii (1994) oraz Wydziału Teologii KUL (1992). Doktorat obroniła w 2001, habilitację w 2013. Jej zainteresowania obejmują metodologię nauk i filozofię nauki, współczesną epistemologię (zwłaszcza anglosaską), metodologię nauk humanistycznych (nauk o kulturze), logikę praktyczną i metodykę pracy naukowej. Autorka monografii: Wgląd i poznanie. Epistemologia Bernarda J. F. Lonergana (Lublin: Wydawnictwo KUL 2012) i Racjonalność nauki. Problemy, koncepcje, argumenty (Lublin: TN KUL 2006). Redaktorka: Metodologia: tradycja i perspektywy (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010) i współredaktorka (z A. Bronkiem) V tomu Pism wybranych S. Kamińskiego Światopogląd – Religia – Teologia. Zagadnienia filozoficzne i metodologiczne (Lublin: TN KUL 1998). Autorka artykułów publikowanych m.in. w „Zagadnieniach Naukoznawstwa” i „Rocznikach Filozoficznych KUL”. Przygotowuje (wspólne z A. Bronkiem) tłumaczenie opus vitae B. Lonergana Insight: A Study of Human Understanding (1957). Brała udział w konferencjach i kongresach krajowych oraz międzynarodowych (m.in. w USA, Kanadzie, Austrii, Niemczech). Laureatka stypendium Fundacji Batorego dla młodych pracowników naukowych. Trzykrotna stypendystka Boston College: 2001/2002  – Postdoctoral Research Fellowship oraz stypendia w 2010 i 2013.


 

Autor: Monika Walczak
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2020, godz. 16:40 - Monika Walczak