dr hab. Monika Walczak, prof. KUL –  profesor w Katedrze Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii KUL, kierownik projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, przyznanego przez MNiSW dyscyplinom filozofia i nauki teologiczne na KUL na lata 2019-2022. Dziekan Wydziału Filozofii KUL w dwóch kadencjach: 9.06.2015-31.08.2016 i 1.09.2016-31.08.2020,  w okresie 29.06.2013-8.06.2015 - prodziekan tegoż Wydziału. Absolwentka Wydziału Filozofii (1994) oraz Wydziału Teologii KUL (1992). Doktorat obroniła w 2001, habilitację w 2013. Jej zainteresowania obejmują metodologię nauk i filozofię nauki, współczesną epistemologię (zwłaszcza anglosaską), metodologię nauk humanistycznych (nauk o kulturze), logikę praktyczną i metodykę pracy naukowej. Autorka monografii: Wgląd i poznanie. Epistemologia Bernarda J. F. Lonergana (Lublin: Wydawnictwo KUL 2012) i Racjonalność nauki. Problemy, koncepcje, argumenty (Lublin: TN KUL 2006). Redaktorka: Metodologia: tradycja i perspektywy (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010) i współredaktorka (z A. Bronkiem) V tomu Pism wybranych S. Kamińskiego Światopogląd – Religia – Teologia. Zagadnienia filozoficzne i metodologiczne (Lublin: TN KUL 1998). Autorka artykułów publikowanych m.in. w „Zagadnieniach Naukoznawstwa” i „Rocznikach Filozoficznych KUL”. Przygotowuje (wspólne z A. Bronkiem) tłumaczenie opus vitae B. Lonergana Insight: A Study of Human Understanding (1957). Brała udział w konferencjach i kongresach krajowych oraz międzynarodowych (m.in. w USA, Kanadzie, Austrii, Niemczech). Laureatka stypendium Fundacji Batorego dla młodych pracowników naukowych. Trzykrotna stypendystka Boston College: 2001/2002  – Postdoctoral Research Fellowship oraz stypendia w 2010 i 2013. Przewodnicząca Komitetu Programowego 11 Polskiego Zjazdu Filozoficznego (2019).


 

Autor: Monika Walczak
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2020, godz. 22:30 - Monika Walczak