Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

 

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa jest kontynuatorką istniejącej od 1993 r. Katedry Politologii, działającej w ramach Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jej poprzedniczką była Katedra Historii Myśli Społecznej i Politycznej, która powstała w 1989 r. dzięki staraniom prof. dr. hab. Jerzego Rebety. Obecnie kierownikiem Katedry Stosunków Międzynarodowych jest dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL.

 

Pracownicy Katedry realizują projekty badawcze dotyczące przede wszystkim integracji europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Dotyczą one takich zagadnień, jak ewolucja procesu integracji europejskiej z uwzględnieniem podejść teoretycznych, systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, pozycji UE na arenie międzynarodowej, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, stosunków zewnętrznych UE (gł. Europejska Polityka Sąsiedztwa i Partnerstwo Wschodnie) oraz miejsca Polski w UE. W zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego podejmowane są badania dotyczące funkcjonowania NATO oraz obecnych zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa (np. w cyberprzestrzeni). Kolejne pola badawcze obejmują stosunki międzynarodowe w regionie Europy Środkowej i Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem państw Grupy Wyszehradzkiej i obszaru poradzieckiego (zwłaszcza Mołdawia), funkcjonowanie quasi-państw (głównie Naddniestrze), relacje patron-klient i referenda suwerennościowe.

 

Pracownicy Katedry

prof. dr hab. Andrzej Podraza – kierownik Katedry

Dr hab. Marcin Kosienkowski, prof. KUL

Dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

Dr Aneta Bąk-Pitucha

Dr Anna Szachoń-Pszenny

Dr Paweł Kowalski

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2023, godz. 21:20 - Marcin Kosienkowski