Katedra Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego

 

Katedra Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego powstała 1 marca 2020 r. z połączenia dwóch katedr: Katedry Historii Współczesnej i Ruchów Społecznych oraz Katedry Teorii Polityki działających od 2009 r. Funkcje kierownika Katedry pełni dr hab. Jacek Wołoszyn.

 

Pracownicy Katedry podejmują badania w zakresie teorii polityki, komparatystyki systemów politycznych, marketingu politycznego, komunikacji politycznej, wizerunku polityka oraz teoretycznych podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto pracownicy Katedry realizują projekty badawcze dotyczące rekonstrukcji relacji między ładem instytucjonalnym państwa niedemokratycznego, tzn. o ambicjach totalitarnych a rzeczywistością społeczną (wpływ reżimu na zachowania społeczeństwa i społeczeństwa na efektywność systemu). Ważne jest zwłaszcza prześledzenie powstawania i funkcjonowania ruchów społecznych (np. opozycyjnych grup młodzieżowych) w rzeczywistości PRL oraz innych krajów komunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Kolejne pole badawcze obejmuje kwestie analizy efektywności instytucji systemowych w kształtowaniu mentalności społeczeństwa i eliminacji przeciwników politycznych i ideowych. Uwagę skupiono także na ukazaniu działalności instytucji państwa socjalistycznego odpowiedzialnych za reprodukcję systemu politycznego, zwłaszcza za propagandę oraz indoktrynację. Inny zakres prowadzonych badań służy zaprezentowaniu głównych ruchów społecznych działających w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., ich dążeń, stosunku do PRL-owskiej rzeczywistości czy też roli jaką odegrały w czasie przemian społeczno-politycznych w 1989 r. Ciekawą kwestią jest ukazanie ich dalszych losów po upadku systemu komunistycznego a także wpływu jakie wywarły na współczesne postawy Polaków. Wreszcie zainteresowania naukowe Katedry koncentrują się także wokół zagadnień związanych z II wojną światową oraz jej długim trwaniem w pamięci zbiorowej, poszukując ich echa w polityce międzynarodowej, a zwłaszcza na kartach historii polityczno-społecznej PRL. Kolejnym polem prowadzonych badań jest polityka historyczna i polityka pamięci realizowana w powojennej Europie aż do czasów współczesnych włącznie. Obszarem szczególnej analizy jest Europa Środkowo-Wschodnia po upadku komunizmu. Zagadnieniem poruszanym w pracach badawczych Katedry jest również kwestia ukazania wpływu społeczeństwa na politykę bezpieczeństwa państw demokratycznych i niedemokratycznych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych (wojen, kryzysów społecznych, politycznych, ekonomicznych, klęsk żywiołowych czy tez transformacji ustrojowych)

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2021, godz. 08:59 - Konrad Słowiński