Z przyjemnością informujemy,
że w ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

kategorię  B+

uzyskała dyscyplina:

nauki biologiczne

w Instytucie Nauk Biologicznych
na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

 

Tym samym, po uprawomocnieniu decyzji o przyznaniu kategorii naukowych,
Uniwersytet uzyska uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich
i nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
w zakresie nauk biologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy Dyrektorowi i Pracownikom Instytutu Nauk Biologicznych!

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2022, godz. 15:41 - Ewa Pajdowska