2009

 1. II Ogólnopolska konferencja naukowa "Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela" - organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie (23-24 kwietnia 2009 r.) - uczestnictwo.
 2. Warsztaty "Aktywne wykorzystanie Internetu w dydaktyce szkoły z wykorzystaniem technologii WEB 2.0" organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w ramach II Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela".
 3. Organizacja spotkania pt. „Uczeń trudny wyzwaniem dla polonisty” (15.05.2009 r.) dla studentów specjalizacji pedagogicznej filologii polskiej KUL.
 4. Organizacja spotkania pt. „Jak przetrwać staż?” (22.05.2009 r.) dla studentów specjalizacji pedagogicznej filologii polskiej KUL.
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa "Etyka nauczyciela" (9-10 czerwca 2009 r.) , organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Kuratorium Oświaty w Lublinie - sekretarz merytoryczny konferencji.
 6. Otwarte seminarium naukowe „Współczesne metodologie badań humanistycznych w kontekście studiów doktoranckich”, Kazimierz Dolny 29.06.2009 r. (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL; Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk o Literaturze PAN) - uczestnictwo.
 7. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja naukowa "Od liberatury do e-literatury" (Kamień Śląski 23-24.11.2009 r.), organizowana przez Katedrę Teatru, Filmu i Nowych Mediów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego - uczestnictwo.
 8. Ogólnopolska konferencja naukowa „e-polonistyka 2”, Lublin 3-4.12.2009 r. (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA); referat: Podstawy pedagogiczno-psychologiczne e-kształcenia; sekretarz konferencji.
 9. Konferencja naukowa „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, Warszawa 14.12.2009 r. (Instytut Badań Edukacyjnych) - uczestnictwo.

2008

 1. Warsztaty ePortfolio - 9 kwietnia 2008 r. - organizowane przez Centrum e-learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 2. V Konferencja Koła Naukowego APS Pedagogika Zdolności i Informatyka "Edukacja w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie i oprogramowanie edukacyjne w nauczaniu" (18 kwietnia 2008 r.) - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
 3. Konferencja „Miejsce literatury dla dzieci i młodzieży w kanonie lektur szkolnych" (30 czerwca 2008 r.) - Dom Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym - uczestnictwo
 4. Konferencja „Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Język polski" organizowana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralną Komisję Egzaminacyjną (6-7 listopada 2008 r.) - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - sekretarz konferencji.
 5. Konferencja „Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008). Próba bilansu" (26-27 listopada 2008 r.) organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL - sekretarz merytoryczny konferencji.

2007

 1. IV Konferencja "Informatyka w Edukacji", 31.01-1.02. 2007 r. w Toruniu, organizowana przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - uczestnictwo
 2. V Konferencja informatyki i technologii informacyjnej dla nauczycieli "eee...e-szkoła, czyli czy technologia zmienia szkołę? zorganizowana przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej w Poznaniu (17.02.2007 r.) podczas XI Targów Edukacyjnych - uczestnictwo.
 3. III Metodyczna Konferencja Firmy Microsoft dla Otwartych Szkół - 1-2 marca 2007 r. w Ustroniu - uczestnictwo.
 4. Wojewódzka konferencja metodyczna "e-learning w edukacji" - 8 marca 2007 r. - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, zorganizowana przez Kuratorium Oswiaty w Krakowie, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie - uczestnictwo.
 5. I Konferencja Metodyczna Edukacja XXI. wieku "Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych" - 12-13 kwietnia 2007 r. w Warszawie, zorganizowana przez Tygodnik Społeczno-Oświatowy "Głos Nauczycielski", Microsoft i Intel - uczestnictwo w warsztatach: "WebQuest dla nauczycieli języka polskiego i historii" oraz "Cyfrowe opowieści - warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych".
 6. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli" pod Patronatem J. M. Rektora prof. dr hab. H. Żalińskiego, 19-20 kwietnia 2007 r., zorganizowana przez Katedrę Informatyki i Metod Komputerowych Akademii Pedagogicznej w Krakowie - uczestnictwo w transmisji online.
 7. Konferencja "E-nauczanie: teoria i praktyka. Podstawowe metody i narzędzia nowoczenego kształcenia" - 25 maja 2007 r., zorganizwoana przez Stowarzyszenie Edukacja i Nauka z siedzibą w Warszawie przy współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego - uczestnictwo.
 8. Warsztaty "e-Portfolio" - 1 czerwca 2007 r., zorganizowane przez Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 9. VII Konferencja "Uniwersytet Wirtualny. E-nauczanie jako innowacja edukacyjna, społeczna i technologiczna" - 20-23 czerwca 2007 r., - zorganizowana przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji - Uniwersytet Warszawski - uczestnictwo.
 10. Panel dyskusyjny "Historia literatury w szkole - chronologicznie czy problemowo?", zorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL - 26.06.2007 r w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym - uczestnictwo.
 11. Konferencja naukowa "e-polonistyka" 21-22 listopada 2007 r., organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sekretarz konferencji, referat Program multimedialny w edukacji polonistycznej. Analiza wybranych programów multimedialnych z listy Środków dydaktycznych zalecanych przez Ministra Edukacji Narodowej w zakresie przedmiotów ogólnokształcących.
 12. XIII Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka - "Problemy metodyczne szkolnych interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury" (26-28 listopada 2007 r.)- organizowana przez Instytut Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 13. Kurs e-learningowy "e-Nauczyciel" (20.08-30.11.2007 r.)- organizowany przez Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

2006

 1. II Regionalna Konferencja "Technologia Informacyjna w Edukacji" zorganizowana pod honorowym patronatem J. M. Rektora Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Józefa Kuczmaszewskiego, prof. PL (7 lutego 2004 r. w Lublinie) - uczestnictwo.
 2. Konferencja naukowa „Literatura emigracyjna w szkole" zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej, Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, 5-6 grudnia 2006 r. - prowadzenie biura konferencji.
 3. Szkolenie metodyczne w zakresie interaktywnych technik nauczania dorosłych, zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa, 21 grudnia 2006 r.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2012, godz. 00:37 - Aleksandra Dziak