Dzięki WebQuestowi: e-Kształcenie polonistyczne student poszerza swoje wiadomości na temat sposobu wykorzystania nowoczesnych technologii w kształceniu polonistycznym na wszystkich etapach edukacji. Oprócz tego kształci następujące postawy i doskonali umiejętności:

 • kreatywność,
 • celowe i skuteczne poszukiwanie pożądanych wiadomości,
 • selekcja zgromadzonego materiału,
 • analiza i synteza zgromadzonego materiału,
 • formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych
 • wnioskowanie z podaniem zasadnych argumentów,
 • kompetencje społeczne bazujące na współpracy wokół danego kręgu zadaniowego,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • umiejętność zaciekawienia odbiorcy poprzez kreatywne przekazanie swojej wiedzy,
 • integracja w ramach zespołu,
 • umiejętności zdobyte podczas tworzenia WebQuestu będą przydatne w późniejszej pracy w szkole; będzie można taką metodą pracować ze swoimi uczniami,
 • umiejętność gospodarowania czasem,
 • praca nad samodyscypliną i motywacją,
 • zdolność łączenia tradycyjnych i nowoczesnych źródeł czy metod pracy,
 • rozwijanie umiejętności konstruktywnej krytyki innych uczestników WebQuestu,
 • umiejętność obrony własnych poglądów
 • umiejętność sprawnego tworzenia blogów
 • poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadanie
 • poczucie odpowiedzialności za współgrupowiczów.

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2013, godz. 15:04 - Aleksandra Dziak