Instytut Ekonomii i Finansów

 

Adres korespondencyjny:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Ekonomii i Finansów
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych

 

Sekretarz ds. procesu kształcenia na kierunku ekonomia:

mgr Monika Wójcik

pokój: C-426

godziny pracy: 7.00-15.00

Tel./fax: 81 445 34 25

e-mail: instytut.ekonomii@kul.lublin.pl

 

Sekretarz ds. procesu naukowego w dyscyplinie ekonomia i finanse:

mgr inż. Agnieszka Pajdowska

pokój: C-546

godziny pracy: 8.00-16.00

Tel.: 81 445 35 41

e-mail: pajdowska@kul.pl

 

Sekretarz ds. obsługi studentów kierunku ekonomia:

mgr Anna Lato

pokój: C-542

godziny pracy: 7.30-15.30

Tel.: 81 445 35 42

e-mail: anna.lato@kul.pl

 


Formularz kontaktowy

Adresat:
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat:
Treść:
 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel.: 81 445 41 01, adres e-mail: kul@kul.pl). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - nr tel.: 81 445 32 30, adres e-mail: iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2023, godz. 10:42 - Maria Zuba-Ciszewska