Przedstawiciele Instytutu Ekonomii i Finansów
w komisjach i zespołach projakościowych

Koordynator ds. kształcenia na kierunku Ekonomia:
mgr Zdzisław Adam Błasiak

 

Rada Programowa dla kierunku Ekonomia:

- dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL - Prodziekan ds. kształcenia

- dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL - Dyrektor Instytutu

- dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL

- dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

- mgr Zdzisław Adam Błasiak - koordynator ds. kształcenia

 

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia:

- prof. dr hab. Marian Żukowski

- mgr Zdzisław Adam Błasiak

 

 

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2020, godz. 11:07 - Zdzisław Błasiak