Katedra Polityki Gospodarczej i Bankowości powstała w 2020 roku w wyniku restrukturyzacji i połączenia Katedry Polityki Gospodarczej oraz Katedry Bankowości i Finansów w Instytucie Ekonomii i Finansów.

 

Kierownikiem Katedry jest

dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL

Pozostali pracownicy:
prof. dr hab. Marian Żukowski.

dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL

dr hab. Antoni Magdoń, prof. KUL

dr Jacek Bednarz

dr Piotr Bolibok

dr Anna Dąbkowska

dr Jarosław Kuśpit

dr Jerzy Michałowski

dr Mirosław Urbanek

dr Maria Zuba-Ciszewska 

 

Problematyka naukowo-badawcza Katedry obejmuje m.in.:

 • organizację rynkowych systemów bankowych
 • zarządzenie bankiem komercyjnym
 • analizę finansowo-ekonomiczną banków
 • marketing i controlling bankowy
 • metody oceny zdolności kredytowej
 • zarządzanie ryzykiem w banku
 • rachunkowość banków komercyjnych i sprawozdawczość bankową
 • instrumenty i instytucje rynku finansowego
 • megatrendy makroekonomiczne
 • politykę innowacyjności
 • ryzyka makroekonomiczne
 • rynek walutowy
 • ekonomiczne subsystemy hierarchiczne
 • bankowość spółdzielczą
 • nadzór finansowy
 • funkcje i operacje banku centralnego
 • współczesny system walutowy
 • politykę kredytową MFW i Banku Światowego
 • międzynarodowy rynek kapitałowy
 • finanse przedsiębiorstw
 • agrobiznes
 • spółdzielczość
 • sektor non-profit
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • politykę gospodarczej krajów (głównie Europy Środkowej i Wschodniej) i ugrupowań integracyjnych
 • proces integracji gospodarczej w Europie
 • handel międzynarodowy
 • bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • marketing
 • zarządzanie ryzykiem
 • ubezpieczenia
 • zamówienia publiczne
 • rachunkowość zarządczą
 • zarządzanie strategiczne
 • paradygmaty ekonomii globalnej
 • międzynarodowa ekonomia polityczna
 • handel międzynarodowy
 • system światowy z punktu widzenia globalnej spirali polityczno-ekonomicznej
 • państwa i korporacje transnarodowe.

 

Autor: Maria Zuba-Ciszewska
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2023, godz. 22:23 - Maria Zuba-Ciszewska