Przejdź na stronę czasopisma >>

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w "Rocznikach Ekonomii i Zarządzania" (ISSN 2081-1837) w latach 2015-2018 przyznawano 6 punktów, które uwzględniane były w ocenie dorobku naukowego.

 

Roczniki Roczniki Ekonomii i Zarządzania indeksowane są w następujących bazach:

CEEOL
CEJSH

BazEkon

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2019, godz. 21:08 - Joanna Nucińska